Båtsmanstorp nr 67, Wahlstorpet, Skogstorp

Kategori: Båtsmanstorp

Torpet var bostad för båtsmannen nr 67 Wahl vid Smålands Båtsmanskompani.

Koordinater: 56.869215, 16.266686

Information om Båtsmanstorp nr 67, Wahlstorpet, Skogstorp

Båtsmanstorpet låg sannolikt tidigare – före laga skiftet runt 1850 – på annan plats i Böle by. Se sidan 6 och 16 i Bengt Peterssons skrift Böle med omnejd (källa).
Av socknens husförhörslängd för åren 1837-1861 framgår att båtsmannen då var Nils Andersson Wahl och hans hustru hette Wendla Stina Persdotter. De hade två barn.
Bengt Petersson anger i Böle med omnejd (källa) på sidan 22 barnens antal till fem. Han namnger dem också med födelsetid.
Nils Andersson Wahl med stor familj bodde kvar på torpet till 1880-talet då den nye båtsmannen Johan Albert Nilsson tillträdde. Husförhörslängden säger att han 1886 blev frikallad från värnplikten och att han i stället fick bli båtsman i Böle. Han verkar ha varit en tvivelaktig person och 1889 noterades han som obefintlig. År 1889 tog han ut flyttningsbetyg och flyttade till Malmö. Eftersom indelningsverket befann sig under avveckling kan det ha varit så att någon ny båtsman aldrig tillsattes.
Församlingsboken för 1896-1916 har ingen uppgift om någon båtsman på torpet. I stället beboddes det av arbetaren Nils August Nilsson Lindvall och hans hustru Selma Maria Karlsson. De flyttade till torpet 1903.
Debiterings- och uppbördslängden för 1925 visar att stället då ägdes och beboddes av arbetaren Karl Emrik Johansson och hans familj. Torpet var således friköpt vid den tiden.
Det används numera som permanentbostad och kallas Skogstorp.


Bilder och dokument från Båtsmanstorp nr 67, Wahlstorpet, Skogstorp

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson