Snavlunda kyrka

Kategori: Kyrka

Visa karta
Snavlunda kyrka
Koordinater: 58.964553, 14.899730

Information om Snavlunda kyrka

SNAVLUNDA kyrka är belägen vid den naturliga och äldsta förbindelsen mellan norra vätterbygden och slättbygden i mellersta Närke. Vägen går i sänkan mellan Tiveden och Tylöskogen genom gammal bygd, varom bl.a. namnen Svinnersta och Tjälvesta vittnar. Under den senare delen av medeltiden fick vägen genom Snavlunda en speciell betydelse som förbindelseled mellan klostren i Vadstena och Riseberga och bar namnet Pilgrimsstigen.

Redan under tidig medeltid – 1100-talet – fick Snavlunda sin första kyrka. Undersökningar av grund och murrester visar att den nuvarande kyrkan från 1767 är den tredje stenkyrkan på samma plats. Av den äldsta romanska kärnkyrkan bevaras en murrest i sydväst, omsorgsfullt murad av sandstenskvadrar och med spår efter den ursprungliga trånga porten. Denna kyrka har tydlingen redan under medeltiden utvidgats till en lång men smal anläggning, som varit försedd med torn, men klockorna hängde i en stapel, placerad på Stapelycke äng, nuvarande åker mellan kyrkan och prästgården. Denna kyrka har också haft en sydportal i koret – ”prästadörren” – och ett tredelat korfönster i öster. Såväl dörröppning som fönster igenmurades vid nästa ombyggnad men finns bevarade som utsparade nischer; porten inåt kyrkan och ett av fönstren inåt sakristian. Utvidgningen 1767 skedde åt norr och öster då också nytt torn uppfördes. Dessutom byggdes ny sakristia öster om koret, över den Stiernflychtska gravkällaren.

1700-talskyrkan stod ganska orörd till 1930-talet. En del viktiga saker tillkom dock genom åren lopp: 1839 byggdes läktaren, huvudsakligen för att öka utrymmet, 1852 byggdes den första orgeln, 1887 förstorades fönstren och murarna putsades invändigt, och 1897 insattes järnkaminer, vilka snart svårt sotade väggar och valv.

Under 1930-talet blev kyrkan grundligt restaurerad såväl till exteriör som interiör. 1931 skedde en yttre renovering, takstolarna förstärktes, skiffertak pålades, tornhuvens övre del belades med kopparplåt.

Åren 1937-38 var turen kommen till interiören. Värmeledning indrogs och värmekälla byggdes under korets norra del, nytt golv inlades på betongbalkar, bänkarna byggdes om med bibelhållare av de gamla skärmarna och dörrarna. I koret försvann kyrkvärdsbänkarna på ömse sidor om altaret och korbänkarna förminskades. Väggar och tak rengjordes, träinredning målades, innanfönster med antikglas i blyinfattning sattes in. Altaruppsats och predikstol renoverades och återfick sina gamla färger. Sprickor i muren från jordskalvet 1905 lagades. 1957 installerades elektrisk klockringning.

År 1960 genomgick kyrkan ännu en rätt omfattande renovering. Interiören hade under åren trots att de sotande kaminerna var borta, blivit ganska mörk. Dessutom hade stora sprickor uppstått i yttre rappningen. Murarna lagades på bristfälliga ställen och ny puts påslogs. I det inre rengjordes väggar och valv. Fem år senare var värmesystemet från 1938 uttjänt och oljeeldning installerades.

 

PRÄSTER I SNAVLUNDA  

1. D:nus Dan omnämd 1428

2. Rangwaldius omnämd 1593

3. Magnus Svenonius 1627-1648

4. Martinus Svenonis Cespius 1650-1660

5. Olaus Wallenius Schyllerstadius 1661-1682

6. Salomon Bellander 1682-1693

7. Jonas Nikolai Hagelius 1695-1715

8. Bengt Molander 1717-1745

9. Olaus Johannis Becker 1747-1767

10. Peter Karlsson 1768-1786

11. Petrus Leufstedt 1789-1805

12. Johan Fredrik Julin 1807-1817

13. Nils Lundqvist 1820-1823

14. Per Ringzelli 1826-1847

15. Per Daniel Lundqvist 1848-1849

16. Johan Gustaf Hedin 1853-1867

17. Karl Fredrik Westman 1870-1888

18. Johan Alfred Strömberg 1891-1921

19. Johan Gunnar Zetterberg 1921-1952

20. R Lennart E Sickeldal 1952-1956

21. Marcus Winberg 1956-1962

22. Eigel Forsner 1962-1968

23. Tore Nygren 1969-1975

24. Sven-Erik Linderoth 1976-1983 

25. Gun Grönbäck 1983-1987

26. Karl-Gustav Arvidsson 1987-2002

27. Hans-Erik Hägg 2003-


Bildgallerier från Snavlunda kyrka

Visa fler bildgallerier från Snavlunda kyrka ›


Bilder och dokument från Snavlunda kyrka

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Snavlunda kyrka
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Hans Andersson