Gryttom

Kategori: By

By (hemman) i västra Brunskog

Koordinater: 59.616814, 12.795557

Information om Gryttom

By (hemman) i västra BrunskogGRYTTOM.
Gryttom betalade skatt redan år 1503 enligt den äldsta bevarade skattelängden. Då hette ägaren Sten i Gryttom. I jordeboken för år 1548 nämns en Bengt i Gryttom, och hemmanets skattesedel 1565 lydde: »Oxeskatt 9 öre, Matgivne penningar 1 öre, Årlige hästa 5 och Konungs hästa 5». År 1568 under krigstid blev Gryttoms gård skövlad och bränd men återfick snart sin skatteförmåga. År 1613 kom jämte vanlig skatt även Älvsborgs lösen, som av Arne i Gryttom betalades medd 18 mark och av änkan i Gryttom 15 mark för sig och sitt tjänstefolk. Om Gryttom är i 1640 års jordebok antecknat: »Ryttare Arfved Nilsson, soldat på en häst»; troligen en mångårig prestation under det pågående kriget. År 1769 fanns åtta familjer i Gryttom med femtiosex personer som medlemmar. Hemmanets hela ägoområde innefattade 1166,5 tunnland, varav 865,7 tunnland var skogsmark. Arealen av hemmanets åkerjord uppgavs 1938 till 205,4 tunnland och antalet delägare till tjugotre. År 1939 uppger församlings-boken antalet Gryttomsbor till nittiosex i trettioen hushåll.


Bilder och dokument från Gryttom

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal