Stora Uttervik

Kategori: Gård

2016 revs hela byggnaden

Koordinater: 58.617065, 16.915260

Information om Stora Uttervik

Ligger vid Utterviken. 1680 bodde fiskaren Erland Olofsson och hans maka Brita Eriksdotter här.

Utdrag ur renoverad dombok 1757, Jönåkers härad VT 16 februari.
Afl Anders Erssons i St Uttervik änka Ingeborg Nilsdotter gm hennes måg Hans Nilsson Edberg process om ömsesidiga fordringar m Hedmark.
Kärande fullmäktigen bestridde att Hedmark wore ägare af Uttervik, ty ehuru han haft detta hemman af Hr Cammarherren såsom donation, skall han dock blifwit deraf förlustig, sedan han funnits oförmögen att kunna hålla det i behörig häfd och och detsamma vanskött, då och Hr Cammarherren hemmanet skall åter tagit, och till afl Anders Ersson bordt lagt.
1999-06-10 LO Ericson


Bilder och dokument från Stora Uttervik

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Roland Johansson