Nybo

Kategori: Bebyggelselämning

Koordinater: 57.869163, 15.320227

Information om Nybo

Nybo var närmast en backstuga. Idag återstår rester av husgrunder.Backstugan kom till under Norra Vis befolkningsmässiga höjdpunkt. Förekommer i kyrkböckerna första gången 1865 med makarna Johan August och Greta Andersson. 1893 tecknade Gustav Jonsson ett förpantningskontrakt på 49 år med ägaren i Baggemålen. De sista boenden var Karl och Cecilia Andersson med sina barn. De flyttade in 1931 och lämnade Nybo vid förpantningstidens utgång. Stugan blev öde och flyttades till Tranåstrakten.
Idag är området kringväxt. Husgrunden kan spåras. Ladugårdsgrunden kan anas där nässlor med mera växer rikligt.
Hönshuset med snickarbod är flyttat ett antal meter och är idag jaktstuga.
På platsen byggdes ursprungligen ett mindre boningshus. Omkring 1920 lät dåvarande kontraktsägare bygga ett något större hus. 2 rum och kök på nedre botten och ett mindre vindsrum. Under del av huset fanns en källare. Ladugården inhyste 2 ibland 3 kor, får och höns. Uppgifterna är lämnade av Herta Johansson som växte upp i Nybo. Hon minns att förpantningsavgiften i början av 1900-talet var 1200 kronor. Enligt Herta var det ”den vackraste trakten på jorden”.

 


Bilder och dokument från Nybo

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson