Götala

Kategori: Samlad bebyggelse

Götala kungsgård är en kungsgård ca 3 km öster om Skara, som var länsresidens mellan 1612 (efter att danskar ödelagt Skaraborgs slott) och 1660, varefter residenset flyttades till Mariestad. Nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1889, efter att den tidigare från 1734 förstördes i en brand 1887. Två flyglar från den äldre mangårdsbyggnaden nedplockades 1966 och återuppfördes vid Kråks herrgård, intill Västergötlands museum 1966-1968.

Visa karta
Götala
Koordinater: 58.380784, 13.485594

Information om Götala

Götala omtalas första gången 1241 och tillhörde då Skara domkyrka. Det såldes av biskop Brynolf Algotsson till kronan. Enligt traditionen är Götala platsen för ”alla götars ting” för västgötarnas lagsaga. Vill du läsa om den gamla gårdens historia klicka här

Götala idag

Från forntid till nutid blandas gårdens historia, ligger mitt i ett fornlämningsområde och Sveriges lantbruksuniversitet driver ett modern jordbruk på bl.a. naturbetesmarker. Husets vackra 1800-tals rum erbjuder en festvåning varierande uppdukning för varje tillfällen från små sällskap upp till över 100 personer honnörsbord. Köket erbjuder bästa svenska köttet och så mycket lokala råvaror som möjligt. 

Götala – verklig svensk historia
Hedniskt kultcentrum
Här, vid Götala, var en gång platsen för ett hedniskt kultcentrum för ting och marknad – ett järnålderscentrum som tidigt medeltid ledde fram till uppkomsten av staden Skara ”Tre vägars möte”. Hit ledde landskapets stora allfartsvägar. Det var ett strategiskt drag av kyrkan att befästa kristendomen här och göra Skara till Sveriges första biskopssäte. En plats anges som Götala kyrka eller ”Bengt den gode kyrka (biskop 1150-1190).

Kungsgård
Götala nämns som kungagods i brev 1246 av kung Erik Eriksson. ”Erik Läspe och Halte”.

Biskopsgård
Götala ägdes en tid av kyrkan. Flea biskopsbrev daterade från Götala under 1200-talet. Biskop Brynolf Algotsson (1270-1318) sålde Götala till Magnus Birgersson/Ladulås (1275-1290).

Ståthållare/landshövdningeresidens
Sedan danskarna 1612 förstört Skaraborg slott i Skara uppges ståthållaren i Västergötland ha bott på Götala. År 1650 flyttade residenset till Höjentorps slott och 1660 till Mariestad. Här fanns också Kronans fängelse vanligen kallat ”Götala kista”.

Öfversteboställe
Från år 1690 till slutet av 1800-talet var Götala överstebostad för Kungliga Västgöta Kavalleri-regemente, förlagt på Axevalla hed. Från 1731 bor regementschefen på Götala, tidigare på Orreholmen.

 


Bilder och dokument från Götala

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2