Dalen

Kategori: Torp

Koordinater: 59.000001, 15.543019

Information om Dalen

1860  SC Dalen finns med i husförhörslängden tidigast omkring 1860.
1893  JTG Spishäll till Dalen
1938  SC Dalen: När Wilhelm Månsson 1938 slutade med arrendet av Hunneberg flyttade han med hustrun Amanda och brodern Robert, f 1883, d 1962, till Dalen. Robert, som varit Wilhelms dräng, blev skogsarbetare. Tidigare bodde Anders Månsson Sten där, ”Sten i Dalen”, f 1873, filare på Brevens Bruk. Sten hade en hushållerska som hette Agnes, syster till Amanda i Hunneberg och Nanna i Karlsnäs. Efter Månsönerna har Dalen varit fritidsbostad, först hyrt, från början på 1980-talet friköpt. Många olika hyresgäster och ägare. Står nu (2007) och förfaller.


Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2