Löt

Kategori: Samlad bebyggelse

Koordinater: 59.459427, 18.120044

Information om Löt

Löt är stadsdelen som försvann. Den finns i stadsplanen från 1971 som samlad bebyggelse men finns inte idag (2010). Under 1970-talet diskuterades en stadsplan för ”Lötområdet”, ett ännu obebyggt område mellan Rönninge by och Arningeleden. Med anledning av att det finns en rikhaltig dokumentation om stadsplanen för Löt, måste vi i ur arkivarisk hänsyn skapa detta område som finns väl definierat i bilagda kartor i den följande dokumentationen. Läs om den spännande utvecklingen.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Per-Henrik Malmros