Grinna

Kategori: Torp

Koordinater: 59.912331, 12.561308

Information om Grinna

Koordinater (x/y) 6648124 / 1318563 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7×5 m (Ö-V), och 1 spisröse, 0.5 m h. Beväxt med lönn. I området är odlingsrösen och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 764:1)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne