Stigängen

Kategori: Torp

Koordinater: 59.869631, 12.560775

Information om Stigängen

Koordinater (x/y) 6643372 / 1318300 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av ett område med odlingsrösen och röjda ytor. Boningshuset är flyttat till Nolby, Treskog.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 677:1)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne