Slakmöre

Kategori: By

Koordinater: 56.868343, 16.419530

Information om Slakmöre

Byn Slakmöre ligger utmed kusten i norra delen av Ryssby socken i Kalmar kommun. Efterleden i namnet är detsamma som i de båda häraderna norr och söder om Kalmar, Norra Möre respektive Södra Möre. Benämningen ”möre” anses ha samma ursprung som ordet myr och hänsyftar på att området vid namngivningen var låglänt och vattensjukt. Möre som beteckning på området runt Kalmar finns belagt i en englsk resebeskrivning från 800-talet och i svenska handlingar 1177.
Förleden på bynamnet anses hänsyfta på det som fortfarande kallas ”sjöslak” i betydelsen tångmassor som driver in mot land.
Namnet Slakmöre skulle med det resonemanget peka på det låglänta området i möre-områdets norra del där tång driver in mot land.
Hur det nu är med det så pekar bynamnet på att området varit bebyggt och namngivet under mycket lång tid.
På 1920-talet hittades i skogen väster om byns bebyggelse spår av en c:a 1 meter bred väg, som anses ha varit en forntida ”landsväg”.
I byn uppfördes 1878 en skola gemensam för Kannemåla och Nyttorps rote. Skolan lades ner i mitten av 1900-talet och används nu som samlingslokal.
Till Slakmöre by hör en liten skärgård (öar, holmar, skär) i Kalmarsund bestående av Brömseholmen, Horsö med Törneholmen, Stora Juteholmen, Lilla Juteholmen, Kartgrunden, Lindö, Nötö med Skankudden, Fåreklämman, Gåseklämman, Skarvholmen, Snäckö, Tallholmen. Äleskär.


Bilder och dokument från Slakmöre

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson