Stafsinge Kyrka

Kategori: Kyrka

Visa karta
Stafsinge Kyrka
Koordinater: 56.919521, 12.486691

Information om Stafsinge Kyrka

Stafsinge nya kyrka invigdes 1865. På tornet finns årtalet 1862 och det är tidpunkten för byggandet. Kyrkan mäter 39 meter i längd och 15 meter i bredd och man beräknar att det finns sittplatser  för cirka 600 personer.

Bönderna skulle göra körslor och dagsverken efter sitt hemmantal. Man upprättade dagsverkslistor och man kan verkligen säga att stafsingeborna var med och byggde sin kyrka.

Altartavlan utgöres av en Kristusbild, kopia av Thorvaldsens. Ljuskronorna är dels från den gamla kyrkan, samt två som är skänkta av sykretsen. Den ena kyrkklockan är från gamla kyrkan och en är från 1901. Krucifixet på väggen är från gamla kyrkan liksom en bit av en takmålning, som hittats i ett uthus tillhörande Karl Norrman Torebo som överlät densamma till kyrkan. Den är uppsatt på en vägg.

Votivskeppet som står i en monter i ett fönster är skänkt till kyrkan 1973 av släktingar till sjökapten Anton Petterssons minne. Han föddes 1852 i Olofsbo. Anton Pettersson var bl a befälhavare i 24 år på ett australiskt fartyg. votivskeppet överlämnades av Niklas Andersson som var barnbarn till Sjökaptenens bror.

Brudkronan fick kyrkan som gåva 1948 av Matilda Ohlsson Lis gård.

Orgeln inköptes 1864 från Kristine kyrka i Göteborg, där skulle de just vid detta tillfälle byta orgel så den gamla var till salu. För 5.000 riksdaler skulle man få köpa den. Den forslades sjövägen från Göteborg och uppsattes i Stafsinge kyrka.

Sockenkyrkan ligger på en ås och syns vida omkring. Den var även ett riktmärke för sjöfarare utmed kusten. På åsen finns även fornlämningar och en bautasten. Rester av den gamla kyrkan och begravningsplatsen finns strax norröver.

Uppgifterna är hämtade ur En bok om Stafsinge.


Bilder och dokument från Stafsinge Kyrka

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Nial Rosgardt
Föreningsredaktör för Bygdeband Morup-Stafsinge Hembydsförening kontakt , nial.nros@gmail.com , tel 034694238. 0706215708