Stora Askränniln 1:3, Härad

Kategori: Gård, Hemman

Stora Askrännilen 1/8 mantal

Koordinater: 59.308934, 16.876400

Information om Stora Askränniln 1:3, Härad

Stora Askränniln 1/8 mantalFastighetsbeteckning: 1896- Askränniln Stora 1/8.
1937- Stora Askränniln 1:3

Askranniln 1938
Areal: Total 35 har, därav 15 åker, 20 skog. Taxeringsvärde 1937: 13.200. kronor-
Jordart: Dy, mylla och lerjord. Skogsbestånd: Barrskog.
Manbyggnaden uppförd 1900.
Ekonomibyggnaden uppförd 1930.
Djurbesättning: 2 hästar, 1 unghäst, 8 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 30 höns.
Gården nu i fjärde generationens ägo av samma släkt. På 1800-talet ägdes gården av Pers Ersson, därefter av sonen Karl Petter Person. Mågen Gustav Olsson övertog sedan gården.

Fastighetsinventering Askränniln.
Gårdshus om ej angivet x ej angivet m. Grund ej angivet. Ytterväggar av trä, gott underhåll. Tak av tegel. Källare saknas.
Byggnaden, byggd år ej angivet. Ombyggd år ej angivet.
Vattenledning inomhus ej angivet. Avloppsledning inomhus ej angivet. Elbelysning ej angivet. Avträde ej angivet.
Fastigheten inrymmer 1 lägenhet om 1 kök och 4 rum.
Ägare: Edvin Johansson, Adress: Byringe. Tel: Granhed 24. Årtal ej angivet


Bilder och dokument från Stora Askränniln 1:3, Härad

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Stora Askränniln 1:3, HäradBebyggelselämning

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Rolf Enblom