Ludvika tätort

Kategori: Tätort

Ludvika ligger vid sjön Väsman. Vid Ludvika ström lät Gustav Vasa anlägga Ludvika kronobruk omkring 1550 och detta var länge den helt dominerande verksamheten i området. Ludvika fick stadsprivilegier år 1919.

Koordinater: 60.149894, 15.183205

Information om Ludvika tätort

Ludvika ligger vid sjön Väsman. Vid Ludvika ström lät Gustav Vasa anlägga Ludvika kronobruk omkring 1550 och detta var länge den helt dominerande verksamheten i området. Ludvika fick stadsprivilegier år 1919. Bruket och skogen kom att dominera näringslivet i trakten till 1900 då Elektriska Aktiebolaget Magnet bildades. Verksamheten drogs dock med lönsamhetsproblem och trots omstruktureringar så var lönsamheten klen. Bolaget såldes 1916 till ASEA i Västerås. Därmed började också den verkliga expansionen inom elektroindustrin. 1988 blev ASEA till ABB och är idag den största arbetsgivaren med 2 500 anställda. ABB i Ludvika arbetar främst med tillverkning av anläggningar för kraftöverföring som högspänningsapparatur och transformatorer.

Orten var länge en viktig järnvägsknut. 1859 knöts Ludvika samman med Smedjebacken och Strömsholms kanal, som var förbindelselänk för gods och resande, genom Väsman-Barkens Järnväg, nedlagd 1903. 1873 anslöt Frövi-Ludvika Järnväg (FLJ), 1876 Bergslagernas Järnvägar (BJ) och 1900 Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnväg (SWB).[5] Nu fanns järnvägslinjer i fem olika riktningar. Under sextio- och sjuttiotalet minskade trafiken och Borlänge tog alltmer över som järnvägsknut. SWB-linjen mot Björbo är i dag uppriven, liksom f d FLJ mot Blötberget. Banvallarna på dessa sträckor har delvis asfalterats och används som gång- och cykelvägar. Den 18 augusti 2003 upphörde Ludvika station att officiellt bemannas av tågklarerare. Stationen ägs numera av Ludvika kommun och genomgick 2009 en total ombyggnad för att från september samma år inhysa turistbyrån.

Ludvika består av 12 stadsdelar vilka är:

Ludvika Gård
Notgården
Hammarbacken
Marnäs
Hagalund
Högberget
Rasfallet
Lorensberga
Nissbo
Östansbo
Golan (del av Östansbo)
Jägarnäs
Knutsbo

Källa: Vikipedia 2010-02-21


Bildgallerier från Ludvika tätort

Visa fler bildgallerier från Ludvika tätort ›


Bilder och dokument från Ludvika tätort

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Hans Häglund