Svensåsen

Kategori: By

År 1448 omtalas en man Sven a aasen ”Sven på åsen” som vittnesman vid en förrättning i Sunne (Z) och en Sven a As var enligt ett brev utfärdat i Oviken år 1461 den som jämte prästen satt sitt sigill under dokumentet. 1494 omtalas också en Per i Swensas. Jyss (Jösse el. Jusse) på Swenzåsen förekommer i ett antal brev från denna tid.
Svensåsen ligger just där vägen från Oviken mot Myssjö störtar nedför Botåsbacken. Byvägen är ca 1,5 km lång och löper idag rakt genom byn. Det finns sex stamfastigheter, från vilka avstyckningar gjorts under tidernas lopp.

Koordinater: 62.969179, 14.414934

Information om Svensåsen

Byn Svensåsen storskiftades jämförelsevis sent. Efter ansökan av två bönder 1818 genomfördes skifte år 1820 under ledning av lantmätare Martin Sunding. Av protokollen framgår att det fanns åtta eller nio skattebönder, det förekom humleodling och en av bönderna, Göran Jonsson, var ordningsman enligt en nyligen fastställd bystadga för länet. Förrättningen tycks ha präglats av samförstånd, då bönderna förberett sig inför förrättningen genom att i förväg enas om visa förändringar. Två gårdar kom att flyttas.  Antal invånare vid året för storskiftet var 75 stycken, 38 män och 37 kvinnor. Knappt en tredjedel var under 15 år.

År 1912 – 1913 var det dags för laga skifte i Svensåsen. Man observerade då att storskiftet inte hade blivit fastställt och att flera sämjebyten hade skett efter skiftet.

Uppgifterna hämtade ur artikeln ”Svensåsen vid tiden för storskiftet” av Gösta Näs i Oviks- och Myssjöbygden 2004 sid 31 ff.


Bilder och dokument från Svensåsen

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2