Lilla Rumsand

Kategori: Bebyggelselämning

Koordinater: 57.902752, 15.309518

Information om Lilla Rumsand

Lilla Rumsand var en liten backstuga alldeles intill vägen Tullerum-Asby. Sex familjer har bott i backstugan under dess ca 100-åriga historia.Lilla Rumsand var en backstuga. Den var belägen på en plats, enligt skiftesprotokollet från 1856, benämnd Lilla Rumsandslyckan. Lyckan begränsas i söder av Tullerum – Asbyvägen och i öster av vägen upp mot Bänarp, ca 40 meter upp från Asbyvägen och 30 meter in från Bänarpsvägen. Idag kan man ana sig till, att det funnits bebyggelse i den sten och slydunge, som ligger på platsen. På skifteskartan finns två byggnader utritade på platsen.

I kyrkböckerna finns den första noteringen gjord för boende i backstugan år 1810, då knekten Fallerstedt efter avsked flyttade från Rumsand till Lilla Rumsand. Den sist boende i stugan var pigan Gustafva Fredrika Johansdotter, född 1826. Hon levde i Lilla Rumsand åren 1886 till 1910. I fattigvårdsstyrelsens protokoll från 1898 kan man läsa följande: ”fattighjonet Gustafva Johansdotter i Lilla Rumsand erhåller medel till nytt brädtak och erforderlig lagning å muren i hennes förfallna stuga”. 1910 förflyttades hon till fattighuset.
Efter Johansdotter blev stugan öde. Några virkesrester finns inte på platsen.

 


Bilder och dokument från Lilla Rumsand

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson