Nya Utterö frälsegård

Kategori: Gård

Gård i Harsta rote inom Tystberga socken.
Tillkom genom delning av gården Nya Utterö på 1620-talet.

Koordinater: 58.872644, 17.254371

Information om Nya Utterö frälsegård

Gård i Harsta rote inom Tystberga socken.
Tillkom genom delning av gården Nya Utterö på 1620-talet. Osäkert när denna kom men troligen på 1620-talet. Innan nämns endast en gård som Nya Utterö.
Efter delningen på två gårdar så sålde Björksund Utterö 1 men behöll denna gård.
Båda gårdarna vid Nya Utterö brann ned till grunden tillsammans med uthusen i januari 1657. Skattefrihet erhölls för båda gårdarna. Möjligen låg då gårdarna 600 meter österut från dagens läge. Där finns det ett område med ett flertal grunder som verkar vara efter två större gårdar. Att backen intill kallas Brännbacken kan ha sitt ursprung därifrån. Området där är registrerat som fornminne nr 60 i Tystberga socken.
Under vissa tider var gården delad på två brukare.
Troligen friköptes gården 1919 av dåvarande arrendatoren från Björksund.
1937 var arealen 77 hektar varav 20 hektar åker. Djurbeståndet då var 3 hästar, 12 kor, 4 ungdjur, 1 tjur, 5 svin och höns.


Bilder och dokument från Nya Utterö frälsegård

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Göran Dahlberg