Hagby gård

Kategori: Gård

Koordinater: 59.473660, 18.019999

Information om Hagby gård

Hagby, gods i Uppland, 14 km norr om Stockholm, Täby socken, Danderyds skeppslag, Stockholms läng, postadress Täby, utgör med underlydande 6 5/8 mantal 250 har, därav 205 har åker och är taxerat till 178,000 kr.
Angående den gamla hubudbyggnaden saknas tillförlitliga uppgifter. Av gundmurarna använda till den nuvarande byggnaden framgår dock, att den haft en mindre borggård. Den revs troligen i början av 1890-talet under Bünsowska tiden. Nuvarande corp de logi bär årtalet 1893 och utgöres av en reverterad träbyggnad i två våningar.
Godsets historia är svår att rekonstruera, då intet därav finnes bevarat i samlad form. Riddaren Kort Görz pantskrev år 1402 sin gård i ”Haghaby” till värborne Peter Olofsson. År 1406 sålde Jusse Svensson och hans hustru Ingeborg Olofsdotter (troligen Peter Olofssons dotter) ettöresland jord i ”Hagaby till Vadstena kloster. Peter Olofsson återgav 1407 som själagift för sin hustru Elin och andra till nämnda kloster det till honom pantskrivna ”(egozit?)” som ligger i Haghaby”. År 1560 kom Hagby genom morgongåva och skiften tillsammans med 14 andra gårdar inom socknen (bl.a. Näsby och Täby gårdar) från släkterna Gyllenstierna och Banér i släkterna Roos och Stures ägo. Under senare hälften av 1600-talet ägdes Hagby av översten och landshövdingen Adolf Magnus Klingspor, död 1701, från vilken godset indrogs vid Carl XI: reduktion.
Hagby har ävenså ägts av släkterna Sparre och Lagerfelt samt vid mitten av 1700-talet av ”ämbets och byggningsborgmästaren” i Stockholm Johan Schening, död 1754. Omkr 1780-1830 tillhörde godset handlanden i Stockholm Jakob Fredric Bernhard von Balthasar-Knigge död 1796. Omkr 1850 ägdes det av släkten Lorich. PÅ 1880-talet inköptes godset av direktör F H Bünsow. Omkr 1900-07 innehades Hagby av agronom Fabian Krautmeyer, men därefter gick det åter till släkten Bünsow genom konsul Robert Bünsow, direktör Vilhelm Bünsow samt ingenjör C.G. Nordström, vilka äge godset till 1916. Under de följande krisåren bytte Hagby ägare rätt ofta. År 1922 inköptes det av nuvarande ägaren, godsägare Emil Lindstedt.
Det bör anmärkas, att ovanstående historik framkommit på grund av genom nuvarande ägarens försorg verkställda arkivforskningar.

ur Svenska gods och gårdar omkring 1925


Bilder och dokument från Hagby gård

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Per-Henrik Malmros