Storgräftån

Kategori: Fäbod

Vid avradsförteckning 1666 fanns byggnader på vallen.
Fäbod på utmark som hört till byarna Kämpdalen och Vattjom. Marken såldes till skogsbolag och arrenderades av fäbodbrukare. Driften upphörde på 1930-talet. (Chr. Bengtsson fäbodinventering 1958).

Koordinater: 63.003896, 13.952689

Information om Storgräftån

Ur skriften ”Rundvandring på Storgräftåvallen med Rune Hellman” med text och bilder av Ewa Ljungdahl 2012 har följande hämtats: ”Fäboddriften på Storgräftåvallen lades ned 1939. På 1930-talet hade det funnits tre fäbodlotter som brukades av familjerna Hellman och Västberg i Borgen samt Nestors i Hackåsen. Varje fäbodlott var indelad i flera parter som var och en hade 6-7 kor. Sammanlagt blev det ungefär 25 kor på varje lott. På Hellmans fäbodlott finns flera byggnader kvar. Den gamla bustugan brann på 1960-talet och ersattes då av en ny stuga. Mjölkkällaren är kvar. Kokhuset och den lilla boden är ditflyttade senare. Ett litet stall och ett stort fjös står kvar. På Nestors lott står den gamla bustugan kvar, liksom mjölkkällaren. Ett litet härbre är ditflyttat. Fjöset är rivet sedan länge. Västbergs bustuga brann för länge sedan och har aldrig byggts upp igen. Även mjölkkällaren är borta, endast fjöset står kvar. Efter 1939 såldes vallen, byggnaderna och skogen i omgångar. 1959 köpte Ovikens kommun vallen och skogen däromkring, ungefär 1300 ha mark. Kommunen restaurerade flera byggnader och under några somrar från 1962 togs fäboddriften upp igen på Hellmans lott.

Numera används Storgräftåvallen vid många vinteraktiviteter som arrangeras av Gräftåvallens skidklubb.”

 


Bilder och dokument från Storgräftån

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2