Västergarns kyrka

Kategori: Kyrka

Visa karta
Västergarns kyrka
Koordinater: 57.441018, 18.151063

Information om Västergarns kyrka

Västergarns kyrka.

Den kyrka vi använder idag är endast ett kor. Den är byggd i gotisk stil och var tänkt att bli en av Gotlands största. Den började byggas ca 1250 och invigdes år 1289. Olika orsaker bl.a. inbördeskriget på Gotland och digerdödens härjningar satte stopp för utvecklingen på ön.

Marken öster om kyrkan var från skolstarten lekplats för skolbarnen. På denna plats låg även ett sockenmagasin. Detta revs år 1913 då kyrkogården skulle utökas.Skolgården flyttades till den plats som nu är parkering.

Norr om den nuvarande kyrkan finns en ruin från en äldre romansk kyrka (1100-tal). Grundmurar och delar av sockeln är bevarade, blottade genom utgrävning av lic.E.Floderus 1932; frilades åter i mitten av 1970-talet där Waldemar Falck medverkade.

Kastalen öster om kyrkan är en av Sveriges största. Byggnadsår tveksamt, kanske 1000-tal. Av kastalen är grunden och några skift bevarade, planformen svagt oval och i mitten skall en pelare ha stått som stöttat övre våningen. Vid grävning visade sig kastalen vara äldre än vallen, byggd som sockenfästning och spärrfäste för vägen från sjön uppemot de inre socknarna, dvs ”Ganngatu”.

Ytterligare en byggnad som generationer berättat om är Västerhuse slott som skall ha legat norr om den romanska kyrkan i höjd med Klockargården. Denna byggnad kan man bara spekulera om. Den kan ha uppförts under dansktiden dvs. 1300 -1400-tal.

Söder om vägen mot Sanda, dvs strax väster om skolan, fanns ytterligare en byggnad, en kaplansbostad, dvs en bostad till hjälpprästen. Denna byggnad kan ha uppförts i slutet på 1600-talet då Israel Kolmodin, biskop/superintendent, inrättade kaplansämbetet. Pastorat som bestod av mer än två församlingar skulle ha hjälppräst som kallades kaplan. Beslutet blev impopulärt ute i pastoraten som blev skyldiga att ordna bostad med fähus åt hjälpprästen. I boken Gotländska Rum, av Stefan Haase och Göran Ström beskrivs den ännu kvarvarande Kaplansstugan i Lärbro som förvaltas av Lärbro Hembygdsförening, läs s176-177.

Votivskepp. Skänkt av Marcus Schröder, hamnfogde i Västergarn, år 1637. Skeppet flyttades från sin ursprungliga plats då en ljuskrona hade skänkts och skulle hängas upp. ”Skeppet tycktes ej särdeles mycket hava förlorat sin förmåga att förutsäga vindens riktningar ”.. På insidan av muren norr om kyrkan finns en del av en sten med runskrift inmurad. Om denna berättas: ”en stympad gravhäll med ristat likarmat/ringkors/ kors, armarna avslutas med bladornament och i armarnas skärningspunkt bildar ristningen en svastika/hakkors/. Stenens runinskrift lyder enligt von Friesens tolkning i översättning: ”de bodde i Fröjel… att de må njut himelens fröjd hos sin gud och dit må alla de komma som…”


Bilder och dokument från Västergarns kyrka

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Västergarns kyrka
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Barbro Vigström
Föreningsredaktör för Västergarn hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Västergarn är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 076-2370294, eller skriva till mig på adressen bvigstrom@hotmail.se