Närshamn

Kategori: Fiskeläge

Koordinater: 57.225184, 18.663067

Information om Närshamn

Närshamn kan ha varit en av medeltidens största fiskehamnar på Gotland. Hamnen fungerade från högmedeltiden – 1200-talet – till och med 1600-talet. På den tiden var Närsholmen fortfarande en ö och på andra sidan holmen, längst inne i Austerviken finns ett antal stenkistor. De kan ha varit ankringsplatser för större handelsfartyg vars last sedan lastades om till mindre båtar som kunde ta sig igenom sundet till dåtidens Närshamn som låg ungefär där vägen från Rovalds slutar vid stranden. Vid Närshamn låg Hamngården där strandridarna bodde (se Hamngården).
När trålfisket slog igenom i modern tid började man undersöka var man bäst skulle kunna anlägga en stor fiskehamn i När. Traktens fiskare gick samman och 1954 bildades Närs Fiskehamnsförening med uppdrag att anlägga Närshamn. Drivande kraft bakom föreningens bildande och fiskehamnens första ordförande var Karl Hallander (se Allmunds 872). År 1959 påbörjades bygget av hamnen och från hösten 1961 kunde fiske bedrivas med ett flertal större fartyg och Närshamn blev snart en av de största fiskehamnarna på Gotland. Det visade sig att platsen var mycket väl vald då närheten till öppet hav gjorde att hamnen inte var så utsatt för ishinder.
Ryggraden i fisket från Närshamn var under lång tid strömmingsfisket som bedrevs med de stora trålarna. På 1970-talet började emellertid efterfrågan på strömming att minska. Men som tur var hade torsken under denna tid en aldrig tidigare skådad uppgång. Torskboomen blev nästa stora uppgång för Närshamn. Under en tioårsperiod från mitten av 1970-talet till de sista åren på 1980-talet blomstrade Närshamn och tillgången på torsk verkade obegränsad. Nya och modernare båtar köptes. Men plötsligt en dag var allt över. Med undantag för några korta perioder i början av 1990-talet återkom aldrig mängden av torsk. Båtar höggs upp eller skrotades eller blev liggande vid kajen. Strömmingsfisket var inte längre något alternativ eftersom det inte fanns köpare. Under en kort tid fiskades piggvar och flundror men trycket blev så hårt att bestånden minskade.
Efter att tidigare ha varit en arbetsplats för 20-30 personer finns det i dag ingen som på heltid försörjer sig som fiskare i Närshamn. Hamnen drivs fortfarande av Närshamns Fiskeförening som håller hamnen i skick. Närshamn fungerar i dag även som gästhamn.


Bilder och dokument från Närshamn

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Solveig Larsson
larsson.smiss@telia.com