Sjöviken i Västergarn

Kategori: Samlad bebyggelse

Koordinater: 57.446425, 18.138438

Information om Sjöviken i Västergarn

På 1980-talet planeras och bebyggs det område som tidigare kallades Violas Hage, den tidigare ägaren var Viola Lyberg. Gårdens huvudfastighet ägs numera av Bo Rehnberg. I området finns rester av gamla hamnanläggningar som i historisk tid förstärkte inlopp och genomfart vid Kronholmen/Paviken. Där finns nu en golfbana. En åker med nyanlagd bullervall och tomter med ny infart från väg 140 har lagts till området, liksom området norr om den åker och betesmark som kallas ”Stelor stycke”. En gammal väg ut mot Svältholmen och fyrområdet Kronholmen markerar gräns mot detta, norr om vägen planerade tomtområde.

Förteckning över tomter och fastigheter med ägarförhållanden se karta och under respektive  gårdsnamn Ammor, Lauritse och Stelor


Bilder och dokument från Sjöviken i Västergarn

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Karin Persson