Södra Lian

Kategori: By

Koordinater: 59.631856, 12.109869

Information om Södra Lian

RAÄ 85.
BY-GÅRDSTOMT: 40-160×15-90 m. (NNV-SSÖ.) Tomtens utsträckning inlagd efter Geometrisk jordebokskarta. Tomten är idag bebyggd. Äldsta skriftliga belägg från år 1540.
Inventerad 1992. 160-175 m. ö. h.
RIKSANTIKVARIEÄMBETETS FORNMINNESINVENTERING

Anteckningar om Södra Lian. Uppgifterna lämnade av Jenny f. Magnusdotter. Nedskrivet av sonen Elof Magnusson den 2/4 1972. Kompletterat av Rickard Loberg 1988 med uppgifter från husförhörslängder. Gårdarnas läge från norr efter laga skiftet 1847. Före laga skifte låg alla gårdar i en klunga mellan Öststuga och Persstuga (se laga skifeskartan) samt en gård på S.Lians Brårud. På tidigt 1700-tal omnämt som TORPET BRÅRUD.


Bildgallerier från Södra Lian

Visa fler bildgallerier från Södra Lian ›


Bilder och dokument från Södra Lian

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Kermith Myrvold