Lilla Klingsbo

Kategori: By

Koordinater: 60.461138, 15.811386

Information om Lilla Klingsbo

Det framgår av ortnamnet att byn har ett gemensamt förflutet med Stora Klingsbo.

Från början var området här en del av det medeltida gods som Klingsbo omfattade. Tidigast kring mitten av 1400-talet har Lilla Klingsbo avsöndrats som egen gård. Den förste som kan ha bott här hette Nils Bengtsson. 1495 ärvde han, enligt Stockholms stads tänkebok, 800 stockholmska mark efter bergsfogden Knut Jönssons avlidna hustru Elina. Hon var troligen syster med Bengts förmodade far, Bengt Jönsson i Klingsbo.

Enligt en från 1596 bevarade släkttavla hade Nils en dotter som hette Ingrid (eller Inger) 1). Hon var i sin tur troligen mor till bergsmannen i Lilla Klingsbo, Matts Bengtsson Skräddare, som mellan 1554 och 1592 bodde och verkade där. Efter honom kallades byn Skräddare Klingsbo, och berget nordost om byn heter än idag Skräddarberget.

Skräddaren var nog den siste i raden av brukande kopparbergsmän vid Lilla Klingsbo hytta. Under hans tid byggde en ny och större hytta vid Fiskarbo, och hyttdriften vid den lilla bäcken övergavs.

Senast 1592 dog Matts Skräddare, och hans många barn gjorde upp om arvet efter honom (Skedvi ting 1592 2/7). Därigenom lades grunden till flera av gårdarna i Lilla Klingsbo. Genom upprepade arvsdelningar, pantsättningar och försäljningar splittrades jorden i byn svårt under främst 1600-talet. Därtill kommer att jorden var bergfrälse, vilket betyder att den var befriad från skatt, då ägarna förmodades vara bergsmän i Falun. Detta gjorde Klingsbo attraktivt och lockade till sig penningstarka köpare och kreditorer.

1) I min bok Klingsbo i Stora Skedvi från medeltiden till nutid, (sid 27 f) diskuteras möjligheten av att denna Ingrid skulle ha varit Matts Skräddares hustru. Efter bokens tryckning har jag fått vetskap om ett tingsprotokoll från Folkärna socken 1618 25/8, där det tydligt utsägs, att hans hustru hette Ingrid Persdotter, en dotter till Peder Nilsson i Klingsbo. Han var i sin tur son till Nils Larsson i Folkärna, och inte till Nils Bengtsson i Klingsbo, som det står i Klingsboboken, bland annat (sid 18). Allt detta om man kan sätta tro till ett i sammanhanget sent dokument.


Bilder och dokument från Lilla Klingsbo

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Griggus Per
Föreningsredaktör för Stora Skedvi hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Stora Skedvi är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 070-523 19 08, eller skriva till mig på adressen griggusper@slaktforskarhuset.se.