Marnäs hytta

Kategori: Hytta

Koordinater: 60.157273, 15.195693

Information om Marnäs hytta

Marnäs hytta var en bergsmanshytta, dvs den ägdes av några bönder, som vid sidan av jordbruket även sysslade med gruvbrytning och järnframställning. De kallades bergsmän och hade andelar i hyttan, som drevs som bolag.
1569 blev Marnäs hytta skattlagd, som troligen berodde på att den byggts om från blästerugn till masugn. Många anser att 1569 var begynnelsesåret för Marnäs hytta. Hyttan hade nummer 38 och var från början en mulltimmerhytta.
Hyttan låg efter Ludvika ström nedanför Ludvika bruk. på den del som hörde till Norrberke socken och kallas Övre Marnäs. Området inkorporerades av Ludvika 1878.

Från 1700-talet finns en enstaka notering att blåsningstiden i Marnäs hytta var 126 dygn, årstillverkningen motsvarade efter dagens mått 15,1 ton tackjärn. Det fanns recognitionsskog och malmen togs från Grängesberg, Gräsberg m fl gruvor.

På 1800-talet hade antalet bergsmän ökat, så också antalet blåsningsdygn.
Nu gick Ludvika bruk in som delägare och köpte in sig mer och mer för att vid sekelskiftet 1900 äga hela Marnäs hytta.

Men tackjärnstillverkningen lades ned vid Marnäs hytta 1878 (den stora hyttdödens tid). 1896 upphörde stångjärnsproduktionen vid Ludvika bruk. Brukspatron Carl Edvard Roth låg i förhandlingar om att sälja hela bruket men dog oväntat 1898. Hans efterträdare, sonen Carl Roth, bildade aktiebolaget Ludvika Bruksegare och satsade bl a på att fortsatt drift vid Marnäs hytta. Den nykonstruerades i sin helhet för i runt tal 100 000 kronor och tackjärnstillverkning kom åter igång. Man byggde en linbana mellan Skuthamn och hyttan för att transportera järnmalm, kol och tackjärn. Mellan 1901 – 1908 pågick i snitt drift 300 dygn/år. 1906 var den kontinuerligt igång hela året. Produktionen var det året 5 640 900 kg. Men alla satsningar till trots så var vinsten för liten. De fem olika järnsorterna, som framställdes pga de många olika malmerna, var inte tillräckligt gångbara och Marnäs hytta blåstes ned 1908.

Källa: Ludvika – Krönika 6, Nils Göte Håkansson: Ludvikas första industri- Marnäs bergsmans-hytta-såg- smedja och quarn

OBS PDF-filerna nedan: Marnäs Hytta ger en intressant skildring av livet och arbetet i hyttan på bergsmännens tid.


Bilder och dokument från Marnäs hytta

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Inga Olsson
Bygdebandsinmatare för Ludvika hembygdsförening tel 070-7567355 e-post inga.elisabeth.ohlsson@tele2.se