Buskhyttan tätort

Kategori: Tätort

Koordinater: 58.660675, 16.939298

Information om Buskhyttan tätort

Solviks Handel i Buskhyttan.

I Södermanland finns det exempel ortnamn med namnleden –hytta i Tuna bergslag, en miljö som innehåller många lämningar från länets tidigaste bergshantering. Här är det fråga om bruks- och gruvmiljöer efter kobolt- järn- och kopparhantering. Ett exempel är namnet Buskhyttan. Namnet förekommer första gången i det skriftliga källmaterialet år 1494, då som en gård under huvudgården Ytterbo. Det är dock först vid 1500-talets mitt som Buskhyttan omnämns som en uttalad hytta i Gustav Vasas jordeböcker, då som järnhytta. Det här har tolkats som att det fanns en hytta på platsen under medeltid, men att den lades ned någon gång före år 1494. Därefter togs den åter i bruk under 1500-talet för att sedan omnämnas som öde järnhytta år 1573.


Bildgallerier från Buskhyttan tätort

Visa fler bildgallerier från Buskhyttan tätort ›


Bilder och dokument från Buskhyttan tätort

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Roland Johansson