Malmköpings Småskoleseminarium

Kategori: Skola

Seminariet var från begynnelsen en strikt institution. Eleverna skulle utbildas till ”uppfostrarrinnor” och stor vikt lades vid deras goda föredöme. De undervisade vid söndagsskolan, hade överhuvudtaget nära anknytning till kyrkan och tilläts inte att sällskapa med män. Brott mot denna regel innebar relegering.

Visa karta
Malmköpings Småskoleseminarium
Koordinater: 59.133918, 16.727667

Information om Malmköpings Småskoleseminarium

Södermanlands läns landstings småskoleseminarium var förlagt till Malmköping från år 1881 till 1931 då utbildningen övertogs av staten.Av journaler från 1871 framgår att seminariet först var förlagt till Sköldinge och att det öppnades där den 31 januari 1871. Den förste seminarieläraren var Karl Johan Kjellman. Senare inrättades ett seminarium för småskolan i Södertälje 1878. Kursen var 1-årig. Här stannade seminariet til 1880 under ledning av fröken Augusta Andersson. Från Södertälje flyttade seminariet  1881 till Malmköping där det till en början förestods av Aug. Eklund med Hedvig Aurelius som biträdande lärarinna. Den 1 juli 1883 övertogs seminariets ledning av fröken Sofia Carolina Gustafsson, vilken av prosten C J Landgren i Lilla Mellösa utsetts till föreståndarinna. Från 1899 utökades kursen till tre terminer och från 1909 till fyra. Under verksamhetsåren har seminariet varit inhyst i olika fastigheter i köpingen, bl a Storgatan 13 (f.d.Färghandeln), Klockargården ca 1905-10, samt slutligen i köpingens nya folkskola (Malmaskolan).

Under seminariets 50-åriga verksamhet i Malmköping har ett stort antal lärarinnor utexaminerats och seminariet har i köpingens kulturella liv gjort en betydande insats.
Fröken Hedvig Aurelius var föreståndare under de första två åren och efterträddes den 1 juli 1883 av Sofia Carolina Persson(f. Gustafsson) som ledde seminariet till 1917 (i 34 år) och därefter av fröken Olga Hjelmström till 1931.

Den 31 jul 1891 infördes handarbete på schemat. En annan nyhet som introducerades direkt efter vårterminen 1908 var den sex veckor långa skolkökskursen.

Till erkänsla för det mångåriga och förtjänstfulla arbete, som fru Karolina Persson nedlagt, instiftades på hennes 60-årsdag (1912) av elever och andra intresserade en fond till grundande av ett elevhem i Malmköping. Denna fond har efter seminariets nedläggning använts till iordningställande av ett vilo- och rekreationshem för lärarinnor och invigdes 21 juni 1933. Hemmet var öppet för alla självförsörjande kvinnor från hela landet men företrädesvis lärarinnor.

Vill du veta mer om Småskoleseminariet i Malmköping finns Tommy Erikssons bok att köpa på Fotomuseet vid Hembygdsgården. Öppet varje onsd 18-20.


Bilder och dokument från Malmköpings Småskoleseminarium

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anita Widén
Bygdebandsredaktör för Malmköpingsortens Hembygdsförening. Har du frågor eller upptäcker faktafel - vänligen kontakta mig per e-post: anita.widen@hotmail.com