Stora Torget/Eberhards torg

Kategori: Torg

Visa karta
Stora Torget/Eberhards torg
Koordinater: 59.133296, 16.729004

Information om Stora Torget/Eberhards torg

”Lilla torget” – ”Eberhards torg” – ”Salutorget” – ”Stora torget” – ”Röda Torget” – kärt barn har många namn…. Beläget framför Stadshuset.Från början benämndes torget ”Lilla torget” eller ”Eberhards torg” efter Eberhard Marcks von Würtemberg, medhjälpare till von Siegroth vid anläggandet av mötesplatsen Malma hed. (”Stora torget” var då Gustaf Adolfs torg).

På torget anlades en brunn 1778. 1823 förklarade häradsrätten, att malmköpingsborna ej voro skyldiga underhålla densamma, varpå regementschefen hos landshövdingeämbetet anhöll, att köpingens invånare skulle åläggas att till den 1 maj s.å. ha igenfyllt densamma på det att ej olyckshändelser skulle inträffa.

Torget var platsen för de årligen återkommande marknaderna. Dessa pågick från 1791 till 1934.
Marknadsvakten rekvirerades från regementet och utgjordes av exv. 1 trumslagare, 1 corporal och 10 man, ”som skulle inställa sig marknadsafton och qvarblifwa till tidigt på morgonen 3:je marknadsdagen”.
Fr o m 1867 ersattes den militära marknadsvakten med civil personal och från andra orter anskaffade polis- och fjärdingsmän.

Att hålla marknadsstånd kostade. Alla, som ”idkade handel i rum samt ”Comedianter af hvad namn de vara månde” hade att erlägga avgift från 1 till 3 Rdr.Banco. En karusellägare avkrävdes 300 Rdr. i förskott för att få plats vid marknaden för sin nöjesinrättning.

1964 ”ytades” det tidigare grovasfalterade Stora Torget framför Stadshuset och eftersom ytningen” gjordes med röd asfalt döptes torget i folkmun till ”Röda Torget”.

Det var föreningar, organisationer och köpmän med Hembygdsföreningen i spetsen som drog igång Gammaldags Marknad för första gången 1977. En härlig folkfest med sekelskiftesklädda besökare, positiv, clowner och försäljare. En marknad som återkommer år efter år, hela tiden med ökande antal besökare.


Bilder och dokument från Stora Torget/Eberhards torg

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anita Widén
Bygdebandsredaktör för Malmköpingsortens Hembygdsförening. Har du frågor eller upptäcker faktafel - vänligen kontakta mig per e-post: anita.widen@hotmail.com