Vrena Ångsåg

Kategori: Sågverk

Visa karta
Vrena Ångsåg
Koordinater: 58.858813, 16.708488

Information om Vrena Ångsåg

Mark för en blivande sågverksrörelse styckades av från Vrena Gård 1889. Köpare av marken var Herman Calissendorf och C J Rehnberg. De betalade 15 000 kr för 2.87 har enligt avtal av den 28 december 1888. De fick tillträde den 1 januari 1889. Fastigheten fick namnet Wrena Ångsåg. Sågverket var igång 1891-92. Året efter gick verksamheten i konkurs. August Flodkvist var intresserad av att sågen skulle fortsätta och tog kontakt med en gammal bekant, A P Anderson i Floda. Han var affärsintresserad och hade stor erfarenhet inom skog och sågverksamhet. Tillsammans arbetade de för att få igång sågen och lyckades efter mycket arbete. Sågen byggdes ut och kom att gå bra och anställde många arbetare.

Den sistnämnde blev senare ensam innehavare, och firman fick då namnet A.P. Andersson & Co. Efter några år övergick rörelsen till Anderssons son, Axel Jurell, vilken i sin tur år 1916 sålde till Backa-Hosjö AB.
Sågverket var från början ångmaskinsdrivet men 1918 då el kom till Vrena blev det eldrivet. Det bestod så småningom av 4 ramar, varav 2 snabbramar, hyvleri, lathsverk och kapverk. Dessutom fanns fyra kolugnar för framställning av industrikol, huvudsakligen av ribbved.
Tillverkningen bestod 1946-47 till stor del av formluckor för betonggjutning. Vid normal drift uppgick antalet anställda till 90 man.
Ursprungligen flottades allt timmer till sågen på Långhalsen och via Vrenaån från Yngaren, senare även transporter per lastbil.
Platschef under många år var var faktor Karl Henrik Håkansson, född i Järbo 1886. GM

Den sista kvarvarande byggnaden, snickeriet, totalförstördes i en brand 2009.


Bilder och dokument från Vrena Ångsåg

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Teddy Munkesjö
Jag är föreningsredaktör för Vrena och Husby-Oppunda hembygdsförening. Om du har information om bilder eller platser som passar i Bygdeband är du mycket välkommen att kontakta mig. Tel: 0705 49 75 63 eller skriv till mig på adressen teddy.munkesjo@gmail.com.