Nyköping S:t Nicolai församling

Kategori: Församling

S:t Nicolai församling uppgick 1 januari 2014 i Svenska kyrkan, Nyköpings församling. Nicolai kommun är sedan många år en del av Nyköpings kommun.

Visa karta
Nyköping S:t Nicolai församling
Koordinater: 58.738949, 16.974906

Information om Nyköping S:t Nicolai församling

Sockennamnet.
Nicolai socken är den sydligaste av staden Nyköpings bägge landskommuner och har sitt namn efter den med stadsförsamlingen gemensamma kyrkan, S:t Nicolai. Den kyrkliga kommunen kallades alltid Sankt Nicolai, den borgerliga däremot enbart Nicolai. Namnet finns belagt från 1300-talets början och har aldrig haft
annan form än nu. Bland de katolska helgonen ansågs S:t Nikolaus som köpenskapens och sjöfartens specielle beskyddare och således särskilt lämplig som skyddshelgon i köpstaden Nyköping.

Nyköpingshus

Nyköpingsån bildar gräns för församlingarna S:t Nicolai och All Helgona. I Bakgrunden det gamla slottet Nyköpingshus.

Socknens utsträckning

I norr-söder 20 km och i öster-väster 12 km, men där utanför sträcker sig dessutom en skärgård, vars avlägsnaste ö, Hävringe, ligger drygt 10 km från fastlandet. Markarealen är 9 681 ha varav 31 % odlad jord. Även södra stranden av Marsviken med Vibäck, Bogslöt och Krognäs, hörde förr till socknen, men 1921 överflyttades detta område till Tunnbergs socken. Under tiden 1590 till 1841 tillhörde kronogården Väderbrunn Nicolai socken, men återfördes till Bergshammars socken.

Socknen består av två mycket olikartade delar som avgränsas av Kilaån. Den norra kallas av gammalt för Åsidan och den södra för Nikolai skoga. Invånarna i Nicolai skoga kallades ”skogsbomän”. Den allra östligaste utlöparen av Kolmården går in i socknen med toppar om drygt 40 meter. Kolmårdsbergen i Nicolai kallas Ryssbergen en påminnelse om att ryssarna tog den vägen när de brände Nyköping den 25 juli 1719.

Oxelösund, som tidigare tillhört Nicolai, blev stad 1950 och lämnade då Nicolai socken. De sista åren hade Nicolai kommun sitt kommunalkontor i Oxelösund.

Landsvägen
Dokument om landsvägarna från Nyköping

Bilden i övre högra hörnet  (från Ryssbergen)
Stora Kungsgården levererade varor till Nyköpingshus. I förgrunden rinner Kilaån som bildade gräns mellan ”Åsidan och Nicolai Skoga”.
Foto Mats Hedblom


Bildgallerier från Nyköping S:t Nicolai församling

Visa fler bildgallerier från Nyköping S:t Nicolai församling ›


Bilder och dokument från Nyköping S:t Nicolai församling

Visa fler bilder & dokument ›


Hembygdsföreningar

Visa fler hembygdsföreningar ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2