Jättes Stuga

Kategori: Backstuga

Koordinater: 58.205740, 13.545723

Information om Jättes Stuga

Jättes Stuga låg på allmänningen vid Stig Svenssons hus. Trappan till stugan finns kvar vid Stigs infart.

Den tidigast kände som bodde där skall vara en skomakare och heta Lindén och lär ha kommit från Hangelösa.

Efter Lindén så bodde skräddaren August och hans hustru Fia där.
Då August dog så gick Fia runt i gårdarna och bjöd till begravning. Fia dog då och de båda begravdes samtidigt, år 1927-28.

Under skräddarens tid och även därefter så hölls söndagsskola i stugan.
Söndagsskolelärare skall ha varit Edvinsson och ev. Sven i förnamn.
Inget ytterligare är känt beträffande denne Edvinsson.

Axel och Mina som bodde i Lunnavadet var religiösa och på deras boställsmark uppfördes ett Kapell. Kapellet var inte uppfört år 1922 enligt Folke Adolfsson.
Kapellet flyttades 1939 till sin nuvarande plats i byn. Det drogs upp-pallat av lastbil med förare Skoog, efter det att traktor från Åkatorp inte klarade av att dra det.

Malmqvist som bodde i Emma och Tildas stuga flyttade därifrån och till Jättes Stuga. Malmqvist sålde då och Emma och Tildas stuga till Anders som flyttade dit efter det att modern dött och fadern flyttat till en son.
malmqvist flyttade senare från Jättes stuga och till Falekvarna.

Jättes stuga var en låg ryggåsstuga med torvtak och den låg utmed stenmuren i allmänningen.
Stugan var låg i tak och innehöll kök och ett rum samt vedförråd i ena ändan av huset.
Tomten var mycket långsmal mellan vägen och stenmuren.

Enligt sägen så skall Jättes stuga ha haft torvtak med halm under. I taket skall det ha varit urtaget för dörröppningen så att man slapp böja sig så mycket då man skulle gå in.

Fråga som uppkommer är om Jättes stuga från början varit ett soldattorp?

År 1780 antogs en soldat vid namn Lars Jätte på rote Lilla Övergården, och var soldat till år 1797 då han får avsked på grund av sjukdom i knä och kan ej marschera.
Lars finns angiven som sjuk i Lovisa i Finland år 1789.
Lars avled i Jättene Tå och utkant.
En dotter Maria gifte sig med soldaten Anders Jätte.

Noteringar finns då att soldaten inte godkändes då han är för svag för krigstjänst, men skall ersätta roten med en tredjedel av legan.
I husförhörslängden för Gudhem 1821-1831 finns angivet att Johannes Jätte åtnjuter fattigdel.

Ytterligare en Petter Jätte var knekt vid rote Storegården Jättened, född år 1735 och död 1758. Släktskap? Storegården?

Kan Jättes stuga härstamma från denna tid och fått sitt namn efter att dessa knektarna Jätte bott där?

Skrivet av Stig Svensson, JätteneTillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Cecilia Blomberg