Tängelsbol by

Kategori: By

Koordinater: 58.586778, 12.432440

Information om Tängelsbol by

Beläget strax väster om Lefors. 1 km lång allé leder till gården.
Tängelsbol beskrivet i 1906 års kalender: 1 mantal kronoskatte, c:a 230 tunnland åker, en del skog, gränsar till Dalbergsån. Tax v. 45000:-. Boningshus 2 våningar, c:a 100 år gammal, stor trädgård. 14 hästar och 60 nötkreatur.

I slutet på 1700-talet brann alla husen i Tängelsbol, enl. ett domstolsprotokoll. Ägare var Olof Andersson, Joen Nilsson, Joen Eriksson och Anders Olufsson, alla deras hus lades i aska.
Branden började på natten i ett fårahus, ingen kunde reda ut hur branden börjat. Alla ägare hade en fjärding var i gården. C.a 400 daler smt. betalades ut i brand-stod, enligt värdering.
Dessa ägare hade inte det ringaste timmer på sin skog utan måste långväga införskaffa detta. Högvälborne landshövdingen gick med på att hela häradet gemen-samt skulle vara med att betala brandstoden till dessa nu fattiga bönder, som blivit utsatta för denna hemska brand.

1900 var stationsinspektor Karl Herman Lund-gren från Vedum ägare av Tängelsbol. Han var f 1854 g m Mathilda Bergsten f 1858.
Barn: Hilda f 1880, Herman f 1881, Gustaf f 1882.
Förvaltare var Johan Andersson f 1833 g m Jo-hanna Pettersson, kom från Skåne, f 1841. Flytta-de till Göteborg.

1902 övertog Wilhelm Robert Håkansson från Vittsjö, Kristianstad, f 1867 g m Anna Åkesson f 1878.
Barn: Elsa Maria f 1904, Nils Åke f 1906 d 1978, Gertrud Elisabet f 1910 d 1996.
Gertrud g m järnhandlare Berthel Andréen, Vänersborg.
När Håkansson flyttade från gården till Väners-borg fick han en kamrersbefattning på Brands-todsbolaget. Enl. ortspressen gjordes en stor av-skedsfest på Järnvägshotellet i Brålanda.

Efter Håkansson kom 1914, ytterligare en skåning, Axel Theodor Christensson från Hörby, född 1866. Han hade en del arbetare med sig från Skå-ne. Det berättas att Christensson var den första i Bolstad som arbetade på söndagar.
Han stannade inte någon längre tid, 1918 kom två hallänningar. Den ene var Petter Alfred Johans-son från Hunnerstad, f 1869 g m Alida Johansson f 1878.
Barn: Annie f 1899, Gertrud f 1901, Svea f 1903, Judit f 1905, Olof f 1907, Alfred f 1909, Ellen f 1912, Uno f 1914, Karl Ivar f 1917.
Flyttade till Valbo Ryr 1921.
Den andre var Nils Emil Lundberg från Göde-stad, f 1877 g m Augusta Andersson f 1873, flyt-tade redan 1920 till Holm, Brålanda.
Barn: Anders Birger f 1900 d 1963, Signe f 1901, Sven f 1908, Anna Ingegerd f 1913.
Anders Birger stannade i Holm till 1934, g m An-nie f 1907 d 1961, blev sedan ägare av Österbyn, Brålanda.
På den tiden fanns 4 arbetarbostäder på Tängels-bol.
Läst i tidningen ELA 1920:
Patron Lundberg i Tängelsbol har till godsägaren A Johansson därstädes för 62500 kronor sålt ett halvt mantal av sagda hemman, att genast tillträdas utan gröda och inventarier.

Ytterligare en ägare kom en mycket kort tid,
Bror Viktor Jacobsson f 1899, flyttade 1922 till Gräsgård, Kalmar. Han hade en tjänarinna och en inspektor med sig vilka flyttade samtidigt.

Ägare sedan 1922:
1922 Gustaf Broberg, Aritsholmen.
1942 Josef Westlund från Västergötland.
1973 Stig och Per Ove Westlund.
1981 Rune Westlund från Tängelsbol.
1988 Sylve Johansson från Västergötland.

Gustaf Broberg från Aritsholmen köpte gården 1922.
Han var f 1870 d 1954 g m Anna Maria Bengtsson från Bakerud, f 1871 d 1960. Gustaf och Annas barn, se Aritsholmen.
Äldste sonen, Lars Johan Broberg, omkom i en tragisk olycka 1924. Han hade åtagit sig att på luciadagen hjälpa en granne med en transformator. Han kom för nära en strömförande ledning och avled. Lars var född 1897.
Sönerna Sven och Erik arrenderade de sista åren till 1942.
Sven Broberg f 1906 d 1974 g m Agda Larsson från Torgunnehagen, f 1918 d 2005.
Barn: Nils Åke f 1940, Roland f 1943, Karin f 1951, Kerstin f 1953, Sven Ove f 1956, Hugo f 1958.
1941 flyttade familjen till Rågtvet.
Erik Broberg f 1912 d 1990 g m Valborg från Sundals Ryr, f 1921.
Barn: Stig f 1938 d 2000, Lennart f 1939 d 1990, Berit f 1941, Ernst f 1948, Nisse f 1955.
1942 flyttade familjen till Gestad.

Samma år kom Josef Westlund från Västergöt-land upp och köpte gården.
Han var f 1898 d 1970 g m Signe Margareta Hedman f 1906 d 1979.
Barn: Ingrid f 1929, Ture f 1931 d 2001, Rune f 1932, Sven f 1934 d 1997, Märta f 1937, Stig f 1941, Per Ove f 1946, Kerstin f 1949.

Westlund byggde nya ekonomihus 1945, mycket stora, sett efter dåtidens mått. De gamla var från 1800-talet. Tre arbetarbostäder nyrenoverades. Manbyggnaden var en rätt stor tvåvåningsbygg-nad. Den är ovanlig i sitt slag, med mycket små rutor i alla fönstren. Huset revs 2005 och ett nytt har byggts på samma grund av nuvarande ägaren.
På Tängelsbol anordnades en hel del jordbrukstäv-lingar såsom traktorplöjning, hästkörning, exteri-örbedömning på djur m.m. Anordnare var SLU-föreningen.
Det hände ibland att J U F-avdelningen ställde till med dans i ett av de stora rummen på Tängelsbol.

Stig och Per Ove Westlund brukade gården efter att fadern flyttat. Senare övertog brodern Rune Westlund. Han inköpte även Paul Janssons gård i Lefors samt ett par gårdar i Slommehagen. 1988 sålde han både Lefors och Tängelsbol till Sylve Johansson från Bransdölets kronogård, Grästorp.
Sylve Johansson f 1944 och Anita Svensson f 1944.
Barn: Tomas f 1968, Joakim f 1971 d 1991.
Gården är idag, med åker och beten, 490 tunnland åker samt en hel del skog. Inköpte Hilma Jonssons gård för några år sedan. Husen där är rivna. Ar-renderar en gård i Brålanda.
Sylve driver en s.k. suggpool, vilket betyder att grisfärdiga suggor hyrs ut till olika grisgårdar för att senare tagas tillbaka, när smågrisarna växt till. Han har idag varierande antal, upp till 1600 suggor, på gården. I övrigt är där spannmålsodling. Lefors och Tängelsbol drivs i sambruk.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Karin Nilsson