Husarve 184 (1:29) AV

Kategori: Bygdegård

Visa karta
Husarve 184 (1:29) AV
Koordinater: 57.251829, 18.614366

Information om Husarve 184 (1:29) AV

Per Rasmusson (1673-1708) var den förste brukaren från 1697 till sin död. Pers änka Ingrid Andersdotter (1666-1746) gifte om sig 1709 med Per Danielsson (1679-1753) som brukade gården ända fram till 1740-talet. Sonen Holger Persson (1704-65) gift med Gertrud Båtelsdotter (1698-1768) tog över efter fadern som avled 1753. På 1760-talet tog sonen Båtel Holgersson (1743-77) över samtidigt som en delning skedde så att systern Anna fick en part som blev Husarve EJo och i dag är Bosarve 427. Båtel gift 1772  med Stina Larsdotter från Husarve 425 GH (1751-1812) hade ingen framgång med jordbruket och manbyggnaden såldes och Båtel kom att bo hos svärfadern där han dog 1777. Ladugårdarna och gärdesgårdarna förföll. Änkan tog efter några år hand om hemmansdelen och gifte om sig 1780 med Erik Jakobsson född vid Allmunds SF (1750-1833). Parten blev uppodlad och en manbyggnad av sten upprättades. Men Erik och Stina hade inga ättlingar och därefter blev tre präster på När i följd ägare till parten utan att bosätta sig där och skötte gården med anställda. Det var först vice pastorn Per Klingvall som var bonde på Hallute 144 GK (1758-98) och sedan hans änka. Därefter kyrkoherden i När 1800-09 Jakob Bolin (1754-1809) som övertog änkan Klingvalls båda egendomar. Därefter kom mågen och vice pastorn Jakob Romdahl (1789). På 1830-talet delades parten i tre delar. Hälften behölls av Romdahls änka och den andra hälften delades mellan Carl Ronander från Hallute KR och skräddare Fröberg. Vid den här tiden genomfördes storskiftet och parten ålades att flytta från sin tomt. Ägarna fick var sin jordbit på annat håll. Ronander på andra sidan Alvarevägen där parten Husarve 410 EJa uppfördes medan Fröbergs och senare Romdahls delar övertogs av Gustav Vallander född i Anga (1811-90) gift 1837 med Margareta Larsdotter från Lisungs i Havdhem (1804-96). Vallander kom att bygga sin bostad där bygdegården ligger i dag. Sonen Albin Vallander (1839-93) gift med Cristina Sörensdotter från Öndarve 853 LT (1836-68) och sedan omgift med Selma Jönsdotter från Bomunds i Burgen 806 AP (1848-90) var en av de tre bönder som 1878 krävde att laga-skiftet skulle genomföras i När. Han fick dock aldrig tillträda sitt nya skifte eftersom döden härjade svårt i parten 1890-96 då både Albin och Selma avled.  Kvar blev bara några ungdomar som flyttade till USA och Lye. Efter några år såldes parten 1912 till skolläraren Otto Nordström som styckade den i nio små hemmansdelar, varav sex såldes till olika personer i När. Men ingen bosatte sig i huset utan det förföll och togs bort. År 1947 avstyckades den gamla gårdstomten för När SLU-avdelnings räkning och där uppfördes sedan Närs bygdegård. Byggnaden som under andra världskriget var en militärbarack flyttades till När från sin dåvarande plats i Vamlingbo.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Staffan Wrigstad