Storsvedet, Härad

Kategori: Bebyggelselämning

Komministerboställe

Koordinater: 59.344033, 16.952140

Information om Storsvedet, Härad

Komministerboställe1846
Storsvedet, ¼ mantal Comminister bostället.

1861
Storsvedet, Härads Prästgård.
Komministerbostället kallas även Prästgården efter att ha varit Härads prästgård, byggd på 1700-talet och använd till 1910 då prästen bosatte sig i Vansö prästgård.
Siste präst boende på Storsvedet var komministern Knut Gustaf Wilhelm Edlund.

1938
Storsvedet, Prästbostallet
Postadress: Häradsvik. Tel. 9 Härad.
Areal: Total 44 har, därav 22 åker, 22 skog.
Jordart: Dyjord och lerjord. Skogsbestånd: Barr- och lövskog.
Mangårdsbyggnaden uppförd på 1860-talet.
Ekonomibyggnaden uppförd 1897, ladugården nybyggd 1937.
Djurbesättning: 3 hästar, 1 unghäst, 12 kor, 3 ungdjur, 1 tjur, 4 svin, 35 höns.

Ägare: Härads Komministerboställe.

Fastighetsinventering Storsvedet Brunnstorp.
Gårdshus om 20 x 7 m. Grund finns. Ytterväggar av trä. Tak av tegel. Källare saknas. Matkällare finns. Tvättstuga saknas.
Byggnaden byggt år ej angivet . Ombyggt år: 1939.
Vattenledning inomhus finns. Avloppsledning inomhus finns. Elbelysning finns. Avträde 1 st.
Fastigheten inrymmer 1 lägenhet om 6 rum och kök.
Ägare Härad Tel: Härad 49. Årtal ej angivet.

Fastighetsbeteckning Storsvedet Brunnstorp. Lägenhet nr.
Kök och 6 rum. Uppvärmningsanordning spis och kakelugn. Golv av ej angivet.
Skafferi finns. Skafferiventil saknas. Garderob saknas. Förstuga finns. Vattenledning finns. Avloppsledning finns.
Lägenhetsinnehavare Viktor Andersson. Årtal ej angivet.

Storsvedet inlöstes 1957 av kronan men fortsatte som komministerboställe till 1960.
Huset var försett med en färggrann veranda och vackra takmålningar.

Förekomst av husbock medförde att huset revs och rivningsresterna grävdes ned. Efter 2001 finns bara en källare och stenmurar runt trädgården kvar.

Dagens växtlighet minner om de gamla odlingarna, hallon, krusbär, kätrs, luktviol, trädgårdsviol och pärlhyacint.


Bilder och dokument från Storsvedet, Härad

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Rolf Enblom