Älgå skolor

Kategori: Skola

Älgå skolor

Information om Älgå skolor

Utdrag ur Arvid Ernviks bok ”Älgå – en sockenbeskrivning fram till år 1945”.
Kapitel: Skolväsendet i Älgå genom tiderna.

1870-talets viktigaste och mest diskuterade skolproblem gäller skolhusbyggen. Sockenstugan hade länge visat sig vara för liten för den ständigt växande barnaskaran som 1868 uppgick till 386 elever, därav 143 i småskolan. Vid denna tid hölls skola på följande platser: Kyrkbyn ( sockenstugan), Gördsbyn, Mellgården, Strand, Valnäs, Ränkesed, och Kullerud (= Finnskogen). År 1871 är skolproblemet på tal. Man beslöt sätta till en kommitté med uppdrag att framlägga förslag om antalet behövliga byggnader, om var de borde placeras samt uppgöra kostnadsförslag och förslag till sättet för uttaxering till täckande av kostnaderna. Den 29 maj var kommitté klar med sitt förslag för vilket främst bokhållaren Carl Fahlström i Fröbol och nämndemannen Nils Elofsson i Valnäs svarade. Resultatet av överläggningarna blev att ett skolhus skulle byggas i Gränsjöns hemman. Vidare enades man om nödvändigheten av att snarast möjligt uppföra skolhus även i övriga rotar ”så fort ske kan”. Det blev alltså Gränsjön som fick äran att få socknens första skolhus, vilket stod färdigt 1872. Arbetet med de övrigt beslutade skolbyggena gick så raskt att Ränkesed, Byns och Kyrkrotens skolor avsynas åren 1874 och 1875.
Slutligen fick även hemmanet Grindsbol skolhus år 1897 genom att skolhuset i Gördsbyn ( ovisst när det uppförts men i varje fall ej före 1875) såldes. De båda rotarna slogs ihop till en med gemensamt skolhus i Grindsbol
Lärarbostäderna i distriktet genomgick på 1880-talet grundliga reparationer. I samband med omorganisation av hela skolväsendet år 1922-23 ombyggdes alla skolor och bostäder. Lärarbostaden I Grindsbol byggdes 1923.


Bilder och dokument från Älgå skolor

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Henry Höglund
Stretsbol, Larkerud 671 93 Arvika Tfn: 0768 11 30 17 Mail: henry.hoglund@tele2.se