Bäckänga

Kategori: Gård, Hemman

Information om Bäckänga

Enligt kommunalfullmäktiges protokoll 2008-04-28:

”Kf § 90 forts.
Kommunfullmäktiges beslut
Belägenhetsadressen för fastigheten 1:108 Stora Gårdsås fastställes ill
Stora Gårdsås Bäckänga, 67035 GunnarskogTillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Urban Larsson