Svenneby gamla kyrka

Kategori: Kyrka

Visa karta
Svenneby gamla kyrka
Koordinater: 58.498054, 11.321185

Information om Svenneby gamla kyrka

Kyrkan började byggas på 1100-talet och är därför i romansk stil. Kyrkan är 17,5 meter lång, 9 meter bred och väggarna är mellan en och två meter tjocka. I enlighet med tidens tro saknar den fönster på norrsidan. Ursprungligen hade den endast små gluggar på de andra sidorna, men de har sedermera förstorats upp. Andra senare förbättringar är vapenhuset och de inre målningarna som tillkom på 1700-talet.

Takmålningarna är i olja på temperagrund och troligen utförda av två olika personer − Christian von Schönfeldt och hans elev Jonas Ahlstedt − 1741. För arbetet betalades 350 daler silvermynt.

Sista högmässan firades i kyrkan den 5 december 1915, varefter den nya kyrkan i Svenneby har använts. Den gamla kyrkan används dock på sommaren för gudstjänster och är då också öppen för besökare torsdag – söndag.

Dopfunten av täljsten härstammar från 1200-talet.
Predikstolen i barock härstammar från 1600-talets mitt och är tillskriven Hans Swant.
Altaret är från medeltiden och kläddes med trä 1731.
Votivskepp, möjligen utfört av en fånge på Marstrands fästning.
Klockstapeln står ovanpå berget står vars klocka är från 1300-talet.

Kyrkan har renoverats under 2016-17. Läs mer om renoveringen här.


Bilder och dokument från Svenneby gamla kyrka

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Helena Svensson