Filsbäcks egendom

Kategori: Säteri

Adress 2018 – Filsbäcks egendom 1, 531 91 Vinninga
Fastighetsbeteckning: Filsbäck 3:4, 1 938 617 m2

Koordinater: 58.480893, 13.239630

Information om Filsbäcks egendom

Första gången omnämnt 1351 – Fylsbäk. Jordebok 1546 prebendehemman 1 mtl

Storskifteskarta 1773-03-09 16-SÄV-63 – N:o 23 Filsbäck ett helt Hemman Krono Säterie Rustehåll under N:o 117 wid Lif Compagniet af Wästgiötha Cavallerie Regemente tilhörigt Kongl. Commissarien Ädle och Högagtade Herr Petter Wingborg

Husförhörslängd AI:1 1775-1785 s. 39-40 – Filsbäck – rubrik: Säfvare Sokns Heldes Rote

Församlingsbok AIIa:3 1926-1937 – Filsbäck N:o 1 1mtl Säteri Skatte Oförmedlat 1 mtl

Avskrift ur P E Lindskog: Försök till kort beskrivning av Skara stift år 1811 s. 73

Säterier äro:

  1. e) FILSBÄCK I i Säfvared, eges och bebos af f. d. Ryttmästaren C: G. Lindencrona. Desse 2ne sidstnämnde (Sönepehrsgården ell. Herregården i Lindärfva) hafva genom enskiften blifvit skiljde från byelag. Det senare, hvars egor stöta intill Wenern, har en vacker belägenhet och reparerad åbyggnad, något skog af gran och furu samt af löfträn i ängarne. I år har en stor och präktig ladugård blifvit upförd. Härtill hörer ock något fiske i nämnde sjö.

Bildgallerier från Filsbäcks egendom

Visa fler bildgallerier från Filsbäcks egendom ›


Bilder och dokument från Filsbäcks egendom

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2