Ljåbodarna

Kategori: Fäbod

Fastighet: Västnår 1:7, 2:4, 5, 3:3, 4:4, 9, 11 (Inv.datum: 1982-07-12)
Fäbod som ligger på utmark som tillhör byn Västnår. Driften upphörde 1947. Enligt Chr. Bengtssons fäbodinventering 1958.
Numera bedrivs lösdrift med köttdjur på bete.

Koordinater: 62.905057, 13.925997

Information om Ljåbodarna

Dialektalt uttal: Ljåbuan (Ljå=lie)

Enligt avradslängd 1666 fanns bebyggelse på fäboden.

Ur Fäbodar i Berg, Kulturhistorisk utredning nr 25, J L Museum 1982: Ursprungligen funnits 3 lotter. Här finns sammanlagt 12 byggnader i ganska gott skick. Nya brädtak på en del ekonomibyggnader. De flesta byggnader från 1800-talets första hälft och några från början av 1900-talet.

Mer om Ljåbodarna finns i hembygdsföreningens sockenkrönika årgång 1981 s.12-13, 1982 s.42, 1984 s. 95-96, 1988 s. 50-54,

1992 s. 29, 2000 s. 30-31, 2010 s. 16-20, 2013 s. 92-99


Bilder och dokument från Ljåbodarna

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2