Gräs

Kategori: By

Koordinater: 59.849023, 13.749093

Information om Gräs

Dokumentation av Gräs hemman.

GRÄS SÖDRA:
Första gången nämnt i jordebok 1540 som helt skattehemman.
Namnet Gräs är ordet gräs i betydelsen gräsmark.
I dagligt tal skiljer man inte på Gräs Södra och Gräs Norra.

GRÄS NORRA:
Även här nämnt för första gången i jordebok 1540 som helt skattehemman.

HÅKANBOL: 
Första gången nämnt i jordebok 1602 som skattetorp men snart överfört till hemman. 1602 stavades det Hokonneboll.

MON:
Är bestämd form av mo – sandhed, sandig mark. Första gången nämnt i jordebok 1609 då som skattenybygge
men snart överfört till hemman.

RUD: 
Namnet Rud betyder – röjning-. Första gången nämnt i jordebok 1602 då stavades det Rudh.

TJÄRN: 
Första gången nämnt i jordebok 1602 då som skattetorp snart överfört till hemman. Då stavades det Kärna.

Jag Gunnel Westberg, var med och startade en Dokumentationsgrupp i Gräs Bygdegårdsförening,
bland annat för att som inflyttad i en gammal kulturbygd känner man sig ofta rotlös och på detta sättet ville
jag lära mig mer om Gräs, och för att mina barn skulle få mer kunskap om sin nya hembygd.

Vi har intervjuat de gamla som finns kvar och besökt alla ställen, för att få så mycket information som möjligt
genom gamla kort och handlingar m.m. Vi har även fotograferat alla hus.
Någon har varit till Landsarkivet i Göteborg och forskat och fått uppgifter på personer som bott i Gräs, längre tillbaka.
När sedan möjligheten att få gå på Datortek dök upp tog jag den för att kunna renskriva och sammanställa allt material
som vi samlat in. Meningen är att detta ska ges ut i bokform under vintern 1998.
Jag har varit på Biblioteket och letat i gamla böcker och bl.a. fått fram gamla stavningar på en del ställen samt vad de betyder.
Hittar man något intressant när man forskar på detta sätt?
Ja, det gör man. Att t.ex. flytta hus var något som förekom ganska ofta.
Antingen rev man ner och byggde upp det på ett annat ställe eller så rullades huset på stockar eller drogs över isen.
Något annat som jag hittat är att det fötts många tvillingpar i Gräs. Mellan 1869 – 1994, 11 par tvillingar.
1855 föddes det trillingar men de dog samma år.


Bilder och dokument från Gräs

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2