Namnlöst under Stojby nr 4

Kategori: Bebyggelselämning

Enligt husförhörslängden 1837-1850 fanns det då förutom båtsmanstorpet åtminstone ett ”civilt” torp under gården Stojby nr 4.

Information om Namnlöst under Stojby nr 4

Enligt husförhörslängden 1837-1850 fanns det då förutom båtsmanstorpet åtminstone ett ”civilt” torp under gården Stojby nr 4.

Starka skäl talar för att detta torp egentligen var Nydala, som efter 1837 inte är namngivet i husförhörslängden. I längden därefter finns två torp under Stojby nr 4, och eftersom Nydala med två torp (grunderna kvar) inte kan ha gått upp i rök är det sannolikt att även det här torpet låg i Nydala.
I samband med laga skiftet förlades Båtsmanstorp nr 59 (Swensk) till Nydala. Sannolikt fick båtsmannen ta över marken från båda de tidigare torpen.
Den ene torparen på 1840-talet (in 1842) var Carl Nilsson och hans hustru hette Anna Maria Carlsdotter. Deras barn var Hilda född 1843, Johan Peter född 1845 (död 1849) och Anna Sophia född 1848.
Familjen flyttade 1851 till Åby socken.
Den andre torparen var Daniel Åberg. Han flyttade in 1844 med hustrun Anna Stina Andersdotter och barnen Stina Maria född 1831, Lena Sofia född 1835, Olaus född 1838 (död 1846), Carolina född 1842 och Carl Johan född 1845.
Daniel dog 1847, men hans hustru levde kvar som inhyses änka i Stojby till 1888.
Efter 1850 verkar torpet ha upphört som egen enhet. Sannolikt blev det då Båtsmanstorp nr 59 eller del därav.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson