Broarp

Kategori: Backstuga

Koordinater: 57.855585, 15.379666

Information om Broarp

Delvis bevarad bebyggelse från slutet av 1700-talet vid den ”gamla vägen” Norra Vi-Ydrefors.Broarp ligger vid den gamla vägen förbi Ådala cirka 200 m från Bulsjöån och den gamla bron. Husen betecknades från början som backstuga.

Under 1800-talet bodde ett myller av människor till hus i Broarp.Av de inhysta var många änkor eller pigor, en del hade barn, i vissa fall oäkta.

Den äldsta backstugan låg öster om den nuvarande Ydreforsvägen, vid huset Ådalen. Den revs troligen omkring 1920.

Om de stugor som ligger intill den gamla vägen står följande att läsa:

”Broarp betecknas i husförhörslängorna som backstuga. I början av 1900-talet fanns där tre stugor, varav två fortfarande finns kvar. När de på 1930-talet friköptes fick de fastighetsbeteckningen Olstorp 1:7 och 1:8. Huset på Olstorp 1:8 ska enligt bokverket Sveriges bebyggelse ha uppförts 1820. Enligt en muntlig tradition i släkten Thorin skall f.d. livgrenadjären Adolf Frejd ha byggt det ungefär ett halvsekel senare.”
(Karin Johansson i Norra Vi, berättelser om en bygd och dess människor, sammanställd av Björn Johansson, utgiven av Atremi 2003.)

Beteckningarna Olstorp 1:7 och 1:8 kom till när Boxholms bolag 1932 sålde de båda husen i Broarp, vilka låg på Olstorps mark.

I kyrkböckerna har man inte skilt på de olika husen.

Enligt kyrkböckerna flyttade Inge Persson och hans hustru Britta Månsdotter med sina två barn från Svarstorp till Broarp 1788.

Den byggnad som ser äldst ut, Olstorp 1:7, skall ha byggts 1867, blivit utbyggd på västra gaveln 1874 och på baksidan i slutet av 1800-talet.

Det står klart att skomakaren Carl August Thor och hans hustru Johanna Carlsdotter flyttade från Hässleby till Broarp 1860.
Ättlingar till familjen Thor har fortfarande kvar den backstuga,som 1867 byggdes till Carl August och hans hustru. Namnet Thor ändrades senare till Thorin och sedan till Thoren. 1883 fick Johanna frejdbetyg för att idka handel och en handelsbod inrymdes i det lilla rummet i stugan.

Till den nuvarande 1:8 kom 1895 Sven Johan Jonsson och hans hustru Anna Stina från Sjönäs.
Huset stod tomt några år och 1939 köptes det med avstyckning av Carl Fritiof och Ida Hallberg.
1953 köpte Carl och Jenny Carlsson från Bäckaskog fastigheten.
1977 köptes den av Ingvar Svensson från Kölemålen.
Idag är den fritidsbostad.


Bilder och dokument från Broarp

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson