Tävjevallen

Kategori: Naturområden

Koordinater: 62.312374, 13.710963

Information om Tävjevallen

Tävjevallen

Namnet uttalas dialektalt med e-ljud. Tev eller tevv har betydelsen ”glest skogsbevuxen hedmark”.

Gammal fäbovall, belägen på det som blev ”Kronans” ( numera Svea Skogs) marker, och övergavs, likasom Brottvallen, efter storskiftet. Vallen brukades av Viken 12 ”Negaln” och Viken 15 ”Oppgaln”. Vallen var en s.k. vårvall (vårbuan), d.v.s. den första vallen man nyttjade på våren eller försommaren på grund av sitt läge i sydsluttningen av berget Juvan.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Eva Tönne