Stenen 1:2 Södra gården

Kategori: Gård

Koordinater: 58.556245, 12.520287

Information om Stenen 1:2 Södra gården

Stenen 1:2 södra gården.

Carl Olsson kom 1900 från Torp 2:16, Kullen, brukade gården första åren. Ägare då var Anders Jansson f 1824 d 1904, g m Sara Maja Eriksdotter f 1825 d 1895.
Carl Olsson köpte sedan gården, överlät den sena-re till sin son Anton. Carl och hustrun flyttade till S Hagen 2:2.
Carl Olsson, f 1854 d 1946, far Olof Jonsson Till, g m Sara Maja Isaksdotter, N Hagen, f 1860 d 1933, far Isak Jacobsson.
Barn: Anna f 1885, Anton f 1887 d 1934, Amanda f 1889 d 1977, Maria f 1891 d 1947, Anders f 1895 d 1962, Amalia (Malin) f 1897 d 1987, Pat-rik f 1900 d 1901. Alla barnen utom Patrik är föd-da i Torp.
Anna åkte över till Amerika, innehade en tvättin-rättning, fick två barn, Alice och Lillian.
Amanda g m Sven Andersson i Bronan, flyttade till Åker S 1929, senare till Grinstad, se familjen på S Åker.
Maria gifte sig i Amerika, se Stenen 1:3.
Anders g m Ella Fredriksson f 1903 d 2001, in-köpte gården i S Hagen efter sin far. Flyttade till ett jordbruk i Kalserud, fam. se S Hagen. Därefter drev han en livsmedelsaffär vid Lund utanför Vä-nersborg.
Amalia (Malin) g m byggmästaren Johannes An-dersson, Kårebyn 1:10, se denna gård.
Carl Olsson inköpte en gård i Södra Hagen på auktion. Han köpte även gården S Åker 1:4, vilken han sedan sålde till Artur Johansson, S Åker. Mangårdsbyggnaden på Stenen uppfördes 1907 men har renoverats senare. Huset innan dess var en tvåvånings Dalslandsstuga med hög sockel och en stenlagd trappa.

Anton Carlsson övertog gården av sin far 1910, g m Amalia Andersdotter f 1881 d 1954 från S Ha-gen 2:2, kom från gården som Carl Olsson senare köpte.
Barn: Berta f 1915 d 2000, Astrid f 1920 d 1933.
Berta g m busschaufför Gunnar Svensson, Dal-bergså, f 1911 d 1997.

Nästa ägare kom från Vallarne, Glysbyn, Erik Carlsson f 1911 d 1952, gift 1938 med Marias dotter Greta. Övertog Stenen 1:2 och hade gården till 1951. Flyttade då till Vallarne.
Läs mer om Greta, uppväxt på Stenen 1:3, i den intervju som återges där.
Barn: Inez f 1940, Inga Lisa f 1942, Lennart f 1949, Bertil f 1951, Erik f 1952.
Lennart bor på Vallarne, Glysbyn, se denna gård, innehar en mekanisk verkstad, g m Eva Johansson f 1955.
Bertil bor på Åsebro, sambo med Eva Andersson f 1943.
Erik g m Maria Frendberg från Brålanda, har över-tagit gården Vallarne, Glysbyn, se denna gård.
Inez och Inga-Lisa har flyttat från Bolstad.

Erik Carlsson sålde gården till Herman Johans-son från Järbo, f 1913 d 1967 g m Anna Johans-son från Torp socken, f 1913 d 1999.

Arvid och Sara Rydberg inköpte gården 1975 av Anna Johansson. Sonen Egon Rydberg övertog 1984, född på Stenen 1:4, sambo med Marie Lun-dahl f 1964 från Karlskoga.
Barn: Anna f 1995.
Boningshuset är totalrenoverat och ombyggt. Egon har inköpt sin fars gård i Stenen 1:4 samt 1/2 Fagerhagen och Varvet av Roland Hektor. Även Nilsängen tillhör Egon.
På gårdens marker finns en gammal fornborg som fått namnet ”Höga sten”. Platån är c:a 130×90 m. Branta stup är åt tre håll. Högst upp finns en källa som nästan alltid finns vatten i.
När borgen kom till och vad den utnyttjades till finns ingen förklaring på. Kanske har den någon anknytning till fornborgen ”Dalaborg”.
På Stenens marker finns också ett stenbrott, kallas med ett namn ”Rösseberg” eller på dalsländska ”Rössera”. Här bröts sten under förra världskriget.
Stenen var s.k. fältspat, röd sten och användes troligen till porslinstillverkning.
Både Höga sten och stenbrottet ligger strax intill varandra.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Karin Nilsson