Sölebacken

Kategori: Bebyggelselämning

Sölebacken var något av ett mellanting mellan torp och arbetarbostad.

Koordinater: 56.813903, 16.326916

Information om Sölebacken

Sölebacken var något av ett mellanting mellan torp och arbetarbostad.Som framgår av bifogade torparkontrakt (fil) bebyggdes och odlades Sölebacken efter 1877 av Israel Johannisson. Han bodde sedan enligt husförhörslängderna där åtminstone till 1895 med sin familj.
Enligt 1925 års debiterings- och uppbördslängd ägdes Sölebacken då till hälften av sjömannen Johan Gottfrid Wahlman. Vem som ägde den resterande halvan framgår inte.
Bostadshuset på Sölebacken stod kvar till in på 1980-talet då det brändes ner vid en brandkårsövning. Tomten (backen) har senare grävts bort i samband med att Skanskas intilliggande grustäkt utvidgats.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson