Östra Strö församling

Kategori: Församling

Koordinater: 55.829115, 13.381858

Information om Östra Strö församling

Församlingen uppgick 2002 i Östra Strö- Skarhults församling som sedan 2006 gick upp i Eslövs församling
Östra Strö kyrka började byggas någon gång under 1100-talet. Den hade då ett rektangulärt långhus med ett lägre och smalare kor och en halvrund absid längst i öster. Förmodligen byggdes också ett med långhuset jämnbrett torn i väster. Av detta finns idag inte mycket kvar. Endast koret är bevarat och det fungerar idag som sakristia. På 1400-talet slogs valven.
År 1794 revs det gamla tornet och ett nytt byggdes. 1865 fick kyrkan sitt nuvarande utseende. Då byggdes långhuset om och de utbyggnader i norr och söder, korsarmar, som nu finns tillfogades. Predikstolen, som är i trä, tillverkades 1592 av den så kallade Malmösnidaren.

I altarskåpet finns en alabasterrelief från 1500-talet. Den är tillverkad i Nederländerna. I sakristian (gamla koret) finns medeltida kalkmålningar som dateras till runt år 1500.

Dopfunten är tidigmedeltida och kyrkans äldsta klenod. Den är samtida med kyrkan och har ett dopfat av mässing från första hälften av 1500-talet.

I sakristian (gamla koret) finns medeltida kalkmålningar som dateras till runt år 1500. Kyrkan återinvigdes 2004 efter en renovering.
Interiör:
Predikstolen av trä dateras till 1592 [1] av den så kallade Malmösnidaren.

Dopfunten är tidigmedeltida med ett mässingsdopfat från 1500-talets första hälft.

En alabasterrelief från 1500-talet, tillverkad i Nederländerna, finns i altarskåpet.


Bilder och dokument från Östra Strö församling

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Dagny Åkesson