Kårebyn 1:21, Körsbärskôl

Kategori: Gård

Koordinater: 58.584519, 12.508739

Information om Kårebyn 1:21, Körsbärskôl

Kårebyn 1:21 (kallas ”Körsbärskôl”).

Hit flyttade Karl Svensson från Tillhagen, ”Nyt”, i slutet av 1800-talet. Karl var f 1853 d 1933 g m Maja Sofia Jonasdotter från Nygården, f 1859 d 1916. Karl och Sofia gifte sig i Chicago i början på 1880-talet.
Barn: Ellen f 1884 d 1926, hennes dotter Signe f 1906 d 1980, Evald f 1888 d 1967, Emma f 1895 d 1974, Ester f 1897, Edith f 1899 d 1989.
Ellen g m chaufför Sture Jönsson från Halland, innehade lastbilsåkeri i Bolstad.
Evald född i Kårebyn, flyttade till Skällesbyn 1:9 och byggde upp en ny gård, g m Ida Andersson från Stenstorp, Ekarebol. Se detta hemman.
Emma g m Gunnar Olsson, Bodane och Töran.
Edith g m muraren Ehlers Johansson, Kårebyn, senare Brålanda.

Familjen kom från Amerika till Kårebyn 1888 och blev kvar till 1919, då de flyttade till Kårebyn 1:57.
Sista åren hade Svensson utarrenderat gården till Karl Andersson.
1919 gjordes auktion på inventarierna. På gården fanns 5 hästar och 10 kor, tröskverk m.m. Auktionsropare var Lars W Bengtsson och Johannes Rudell.
Karl Svensson sålde gården några dagar före inventarieauktionen. I ett särskilt hus på gården har det funnits ett mejeri med ostlager.
Karl Svensson var nämndeman en tid. 1914 blev det en mycket svår hagelskada i Bolstad socken. Där fick han som nämndeman värdera skadan. Hela hagelskadan uppgick till 5000:-. De flesta av jordbrukarna hade försäkrat.
Karl Svensson var första ordföranden i den år 1905 nybildade Bolstad Lantmannaförening. Läs vidare om föreningen på Ålleruds hemman.
Efter familjen Svensson kom Lars Petter Pettersson f 1865 d 1937.
Lars Petter var arrendator på Ekarebol, g m Anna Em. Larsdotter, Brålanda, f 1886 d 1969.
Barn: Dagmar f 1917, Tore f 1918, Håkan f 1920, Tage f 1924, Ester f 1927.
Lars Petter byggde ny ladugård 1930 och renoverade mangårdsbyggnaden samma år. Han blev påkörd av en bil 1937 och omkom, varefter hustrun 1947 flyttade till Torpane i Gestad, senare till Gunnarskog.
Kårebyn var 1920 c:a 50 tunnland.

1932 sålde Lars Petter mark till Bolstad Bygdegårdsförening till ett pris av 800: -.
1931-1932 uppförde Bolstad SLU-avdelning Bygdegården. Den 25 november invigdes den med pompa och ståt av riksombudsmannen Rickard Persson, Uddevalla, A G Bördh höll ett föredrag. Föreningen hade en egen sångkör som underhöll. På andra våningen hade ett studierum med bibliotek byggts. Mycket publik hade kommit för att se den nya byggnaden. Ortens folk hade gjort det mesta arbetet själva, varför kostnaden stannade vid 5000:-
Efter några år blev det filmförevisning. Detta höll på in på 1950-talet. Bygdegården ombyggdes till större lokal. Används mycket till danstillställningar, kalaser m.m.
Nu är den även ungdomsgård, där Bolstad byalag är intressent.

Ägare efter Lars Petter Petterssons sterbhus blev 1946 Gunnar Eriksson, Erikstad, f 1908 d 1982 g m Alice Bengtsson, Bakerud, f 1914 d 1995.
Barn: Berit f 1938, Inger f 1940, Irene f 1945, Lars Åke f 1950, Clas Göran f 1957.
Lars Åke stannade hemma på gården, g m Anne- Kristin Lilja f 1953.
Barn: Jörgen f 1978, Yvonne f 1980, Marie f 1984.
Lars Åke har uppfört ett svinhus och en maskinhall på gården och renoverat bostadshuset.
Gårdens storlek omkring 100 tunnland. En stor grisproduktion med leasade suggor fanns på gården men är numera nedlagd.
Marken från Kårebyn 1:7 är inköpt.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Karin Nilsson