Plevnahöjden

Kategori: Naturområden

På den nordvästra sidan av heden reser sig åsens högsta parti, Plevnahöjden, som  utgör en del av det gamla militära övningsområdet på Malmahed och idag är ett värdefullt fritidsområde med vackra promenadstigar och förnämlig utsikt över bygden, vatten – vidder  – gårdar och skogar och inte minst ren luft.

”Plevnavisan” – se sep. dokument nedan

Visa karta
Plevnahöjden
Koordinater: 59.137497, 16.727792

Information om Plevnahöjden

 


Historik:
Behovet av ökat utrymme för Södermanlands regementes övningsplats hade länge varit kännbart och den 20 juli 1878 anhöll regementschefen hos Kungl. Maj:t, att 30 tunnland skogsmark, beläget på nordvästra sidan av mötesfältet, tillhörande länsmansbostället, skulle få införlivas med övningsfältet. Det framhölls att vägen genom skogspartiet till Malma kvarn utan hinder för övningarna skulle bibehållas.
Det föreslagna området, Plevna, uppläts 1881 och lades mot vissa villkor till mötesplatsen. Innehavaren av länsmansbostället erhöll 40:- kronor årligen. Genom skogsstyrelsens försorg rothöggs området och virket fördes bort. På våren 1882 lät regementschefen vidta åtgärder för att planera marken till mötesfält. Bl.a. anlades, med hjälp av ingenjörstrupp, ett omfattande skyttegravssystem. Området var olämpligt som exercisplats och användes istället för fältövningar.

Skyttegravarna

I slutet av 1870-talet pågick krig på Balkan mellan Ryssland och Turkiet. Mellan åren 1877-78 belägrades den bulgariska staden Pleven (Plevna). Turkarna anfördes av Osman Pascha och ryssarna av general Gurko.  Vid belägringen byggdes för första gången ett avancerat system av skyttegravar, vilket innebar att gräva ner sig i gravar och utföra ställningskrig. Det här nya stridssättet blev berömt och kallades ”modell Plevna”. När de svenska trupperna vid Södermanlands regemente skulle öva stormning och försvar anlade ingenjörstrupper i slutet av 1800-talet skyttegravar av ”modell Plevna” i sluttningen av åsen vid Malma hed. Efter regementets avflyttning till Strängnäs 1921 förföll skyttegravarna, men rester av dessa skyttegravar kan man fortfarande se som diken och vallar runt om på åsen, som idag kallas Plevnahöjden.


Bilder och dokument från Plevnahöjden

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anita Widén
Bygdebandsredaktör för Malmköpingsortens Hembygdsförening. Har du frågor eller upptäcker faktafel - vänligen kontakta mig per e-post: anita.widen@hotmail.com