Östingsryd 1:1 Ljungkullen

Kategori: Bebyggelselämning

Koordinater: 6320263., 1505287.

Information om Östingsryd 1:1 Ljungkullen

Ljungkullen. Torpskylt märkt med nummer 38:237.
Kategori: Torp.
Har funnits bostadshus.

Sist boende: Viktor Jonasson, hans hustru Jenny Johansdotter och två barn.
Familjen flyttade 1906 till Askaremåla 1:2, Blomstermåla (Tjyvadalen).
I familjen föddes 1907 sonen Gustaf Viktor Edvin, ”Jösse Tall”.
Senare fostersonen Sven Gustaf Georg Karlsson förr 19141116.

Nuvarande ägare: Gun och Ola Andersson.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Kerstin Lagensjö