Fröjel församling

Kategori: Församling

Fröjels socken ingick i Gotlands södra härad, Hejde ting och är sedan 1971 en del av Gotlands kommun.

Socknens areal är 43,22 kvadratkilometer, år 2010 fanns här 340 invånare . Fröjel var en församling i Svenska Kyrkan år 2000. Fröjel församling ingår idag ( år 2015 ) i Klinte pastorat tillsammans med Eksta, Hejde, Klinte, Mästerby, Sanda, Sproge, Västergarn och Väte församlingar.
Se Svenska kyrkan http://www.svenskakyrkan.se/klinte

Visa karta
Fröjel församling
Koordinater: 57.335713, 18.189990

Information om Fröjel församling

Fröjel har varit annexförsamling i Klinte och Fröjels församlingars pastorat så långt tillbaka i tiden källorna lämnar upplysning därom. Denna ordning bestod fram till 1962 års omorganisation av pastoratsindelningen, då Klinte pastorat tillfördes Eksta och Sproge församlingar. 2002 sammanslogs Sanda och Klinte kyrkliga samfälligheter och bildade Klinte kyrkliga samfällighet, dit Fröjel numera tillhör tillsammans med Eksta, Hejde, Klinte, Mästerby, Sanda, Sproge, Västergarn och Väte församlingar. Den äldsta volymen i Fröjel kyrkoarkiv, vilken innehåller födelse- och doplängd, lysnings- och vigsellängd samt död- och begravningslängd, är liksom moderförsamlingens äldsta volym upplagd år 1681. Liksom i Klinte kyrkoarkiv, saknas ministeriallängder 1732-1758. I Fröjel C:1 finns på titelbladet en anmärkning, troligen skriven av pastor J.C. Laurin 1828: ”Inifrån 1736 års slut saknas intill 1 maj 1758 anteckningar öfver födde. Ifrån 1732 till maj 1758 öfver vigda- och från 1730 till 1758 öfver döda – en högst förargelig och straffvärd försummelse ellermåhända är boken, som innehållit dessa nödiga anteckningar antingen uppbränd eller på annat sätt bortkommen.” Den troligaste orsaken till luckan är ”straffvärd försummelse” av pastor Olof Canutius (se inledningen i förteckningen över Klinte kyrkoarkiv). Den första leveransen från Fröjel kyrkoarkiv till dåvarande arkivdepån skedde 1907, sedan har leveranser skett 1928, 1929, 1939, 1947, 1960, 1964, och 1972. Denna förteckning omfattar alla i kyrkoarkivet förekommande volymer och upprättades 1957 av David Gadd. Den har sedan omarbetats och kompletterats 1973 av amanuens Tommy Sundberg och utökades under år 2003 med de i Klinte pastorsexpedition förvarade volymerna, av arkivassistent Kjell Swebilius.


Bildgallerier från Fröjel församling

Visa fler bildgallerier från Fröjel församling ›


Bilder och dokument från Fröjel församling

Visa fler bilder & dokument ›


Hembygdsföreningar

Visa fler hembygdsföreningar ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Tage Göthberg
Föreningsredaktör för Fröjel Hbf Telefon 0498-244172 Mobil 0705905131 Epost 244172@telia.com